SamenLoop voor Hoop ondersteunt lokale initiatieven voor kankerpatiënten

Op 20 en 21 september gaat in Harderwijk de SamenLoop voor Hoop van start. Tijdens dit indrukwekkende evenement wandelen de deelnemers 24 uur lang in estafettevorm om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. 

Naast wetenschappelijk onderzoek, komen vanaf nu ook lokale initiatieven in aanmerking voor financiering. De organisatie roept lokale initiatieven dan ook op om een aanvraag voor financiering in te dienen.

Het gaat hierbij om initiatieven die zich richten op de preventie van kanker of het welzijn van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Bijvoorbeeld schaduwdoeken voor op schoolpleinen, fitness op maat of de ondersteuning van een hospice.
 
De gemeenschap ondersteunen
SamenLoop voor Hoop is een evenement met een sterk regionaal karakter, veel ondernemers en particulieren uit de regio zetten zich al maanden in voor de organisatie. Doordat SamenLoop voor Hoop 60% aan lokale initiatieven mag besteden, biedt zij rechtstreeks ondersteuning aan de patiënt en zijn naasten. Overigens gaat nog steeds 40 procent van de opbrengst naar de missie van KWF: meer onderzoek naar kanker, minder kanker door preventie en een betere kwaliteit van leven voor mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest. Bovendien is er bij sommige SamenLopen een inloophuis betrokken dat in de opbrengst deelt. In een inloophuis krijgen mensen die in aanraking komen met kanker op een laagdrempelige manier informatie, steun en contact met lotgenoten. 

Feiten & cijfers

Kanker raakt ons allemaal. Enkele feiten en cijfers over kanker:
  • 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker
  • Jaarlijks overlijden ongeveer 45.000 mensen aan kanker
  • Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 1949 tot 64% nu
  • KWF financiert ongeveer 50% van alle onderzoeksprojecten in Nederland
  • Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waaraan circa 800 wetenschappers fulltime werken
  • Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro 
Over SamenLoop voor Hoop
SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF Kankerbestrijding voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan deelnemers en lotgenoten samen stil bij kanker én ze vieren het leven. Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk evenement is. De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat.
 
Een project indienen of meer informatie over SamenLoop voor Hoop? Kijk op samenloopvoorhoop.nl/projecten