Rioolreparatie in Laan 1940-1945

De uitgestelde rioolreparatie in Laan 1940-1945 zal op 18, 19 en 20 december worden uitgevoerd. 

Vanaf de Vogelstraat tot aan de Zeestraat is deze weg afgesloten.

Dankzij de toegepaste methode, het aanbrengen van een kunststof kous in de riolering, kan de wegverharding blijven liggen en is de overlast zo beperkt mogelijk. Het riool kan na de reparatie weer vele jaren mee.

Aannemer Insituform verzorgt de reparaties en informeert schriftelijk de direct aanwonenden over de gang van zaken. Meer informatie: Gemeente Harderwijk, dhr. G. de Vries, tel. 411 911.