Raad vecht met pilot tegen winkelleegstand

Door Harry Schipper – De gemeente Harderwijk moet als een speer aan de gang om de leegstand in de Harderwijkse binnenstad te lijf te gaan. De gemeenteraad besloot donderdagavond unaniem dat 1 april  in drie lege winkelpanden een pilot van een half jaar start.

Bij die pilot mogen gegadigden van de gemeente regeltjes en verordeningen (voor zover mogelijk) oprekken of opschorten, die ondernemers nu tegenhouden om een winkel te beginnen.

Het idee voor de pilot komt van VVD-raadslid Maarten van Panhuis en kreeg meteen steun van de fracties van CDA, Harderwijk Anders, D66, PvdA, GroenLinks en de SGP.

De Harderwijkse raadsleden is de winkelleegstand een doorn in het oog. “Leegstand is een belangrijk probleem, dat negatieve gevolgen kan hebben voor het toerisme in Harderwijk”, verklaarde Maarten van Panhuis kort voor de raadsvergadering in het radioprogramma RaadsTaal op VeluweFM. Hij denkt dat toeristen en dagjesmensen die Harderwijk bezoeken en daar tijdens het winkelen veel lege winkels zien, daar een nare smaak aan overhouden. “Die komen een volgende keer niet meer terug naar Harderwijk.”

Het VVD-raadslid meent dat nu allerlei regelgeving als bestemmingsplannen en reclameverordeningen en voorschriften ondernemers ervan weerhouden in het kiezen van een winkelpand. Met een pilot waarbij die regels even aan de kant geschoven worden, ontstaan er wellicht nieuwe initiatieven voor het gebruik van een leegstaand pand, luidt zijn opvatting. Als voorbeelden van zulke initiatieven noemt hij een pop-up invulling, een tijdelijke autoshowroom, een kookstudio, jeugdhonk en Het Krachthuis. Als de pilot slaagt geeft dat volgens hem ook kansen voor de rest van het winkelgebied.

Wethouder Bert van Bijsteren sprak meteen zijn waardering uit voor de motie: “Het spreekt mij zéér aan en onderstreept de urgentie om leegstand tegen te gaan” Meteen voegde hij eraan toe ‘bang te zijn om de motie niet uit te kunnen voeren’. Allerlei wettelijke regelgeving als bouwbesluiten en de landelijke drank- en horecawet zomaar terzijde schuiven was volgens hem niet mogelijk. “Dat wordt lastig, zo niet onmogelijk”, was zijn inschatting. Wel wilde hij, vooruitlopend op de vaststelling van een nieuwe lokale detailhandelsvisie ‘al volgende maand samen met de raad bekijken wat er binnen de wettelijke kaders wél mogelijk is’.

De raadsfractie van de ChristenUnie liet bij monde van Jos Aikema weten ‘wel achter de geest van de motie te staan’, maar ‘bang te zijn dat we straks verder van huis zijn dan zonder pilot’. Aikema gaf als voorbeelden de vestiging van een bordeel, coffeeshop of een verkooppunt van lachgas in de leegstaande winkels. Toch gingen ook hij en de andere CU-raadsleden ‘schoorvoetend akkoord’. “Omdat we heilig geloven in de geest van de motie. Want we willen allemaal Harderwijk mooier maken!”