Raad dit jaar nog in gesprek over overlast hondenpoep, mogelijk nieuw beleid

Door Petronella van het Goor - In Harderwijk en Hierden zijn veel groenstroken waar geen opruimplicht voor hondenpoep geldt. Honden doen daar hun behoefte en het blijft er liggen tot de natuur het heeft verorberd. 

Dat zorgt voor de nodige stankoverlast, helemaal nu de natuur zover is dat er allerlei geuren vrijkomen. Het CDA stelde het college van burgemeester en wethouders daar een aantal vragen over en mede dat heeft er toe geleid dat het hondenbeleid opnieuw onder de loep wordt genomen.

De toegenomen bebouwing rondom de groenstroken, bebouwing die heeft plaatsgevonden na het vaststellen van het vorige hondenbeleid, maakt dat er geen sprake meer is van minimale stankoverlast. “Het lijkt ons wel goed om dit nog weer eens tegen het licht te houden, aangezien het bestaande beleid al weer een tijd van kracht is”, aldus het college in de beantwoording.

Het CDA vroeg of de gemeente bereid is, middels een wijzigingsvoorstel van de Algemene Plaatselijke Verordening, alle openbare gebieden, met uitzondering van de loslooprennen, aan te wijzen als gebieden waar hondenpoep meteen opgeruimd moet worden. De bebording, de poepzakjes, prullenbakken, handhaving en bemensing van hondenpoepzuigers, zouden dan uit de inkomsten van de hondenbelasting betaald moeten worden.

Het tegenvoorstel van het college: “Het college is bereid om samen met u te kijken naar een ander hondenbeleid in Harderwijk en Hierden en zo de overlast te beperken. We gaan graag met de raad in gesprek om te bekijken wat anders zou moeten. We stellen daarom ook voor om samen met u dit jaar het gehele hondenbeleid te evalueren. Dan is het moment om samen met raad en belanghebbenden om alle punten te bespreken en te kiezen hoe het anders zou kunnen.”