Gemeenteraad neemt alle verbetervoorstellen van de ChristenUnie in afvaldebat aan

Gemeenteraad neemt alle verbetervoorstellen van de ChristenUnie in afvaldebat aan

De gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe afvalinzamelsysteem VANG (Van afval naar grondstof). Onze vier verbetervoorstellen zijn met grote meerderheid aangenomen. Daarmee worden inwoners echt geholpen om werk te maken van een schonere afvalstroom door betere afvalscheiding en een kleinere afvalstroom door minder plastic.

Huisafval, een gemiste kans

Huisafval, een gemiste kans

Donderdag 9 juli 2020 is het besluit gevallen. We krijgen in 2021 een afvalsysteem, waarbij PMD (Plastic, Metaal/Blik en Drankenkartons) met nascheiding eruit worden gehaald.

Bodycams van Harderwijkse BOA’s mogen aan, onderzoek naar gebruik geweldsmiddelen

Bodycams van Harderwijkse BOA’s mogen aan, onderzoek naar gebruik geweldsmiddelen

Door Harry Schipper – De Harderwijkse BOA’s mogen binnenkort bodycams gebruiken. De draaiende camera’s werken de-escalerend bij agressie, is de gedachte erachter.

VVD Harderwijk-Hierden: Flexwoningen moet woningzoekende in Harderwijk en Hierden de hand reiken

VVD Harderwijk-Hierden: Flexwoningen moet woningzoekende in Harderwijk en Hierden de hand reiken

Op initiatief van VVD raadslid Menno Doppenberg is er afgelopen donderdag een initiatief ingediend voor de realisatie van flexwoningen. De motie is mede vormgegeven door coalitiepartijen ChristenUnie, Harderwijk Anders en het CDA en is vervolgens door de gehele raad ondersteund. ‘Een mooi begin’ aldus Menno Doppenberg.

Jos Aikema Koninklijk onderscheiden

Jos Aikema Koninklijk onderscheiden

Jos Aikema ontving vanavond uit handen van burgemeester Harm-Jan van Schaik een Koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

ChristenUnie: “Help inwoners Harderwijk om extra kosten door nieuwe manier van afvalinzameling te voorkomen

ChristenUnie: “Help inwoners Harderwijk om extra kosten door nieuwe manier van afvalinzameling te voorkomen

Op donderdag 9 juli besluit de gemeenteraad over een nieuwe manier van afvalinzameling in Harderwijk. Veel blijft hetzelfde, maar er wordt van inwoners verwacht dat zij hun afval beter gaan scheiden. Daarom wordt voorgesteld om te gaan betalen per keer dat de grijze container geleegd wordt.

Flexwoningen moeten ergste woningnood in Harderwijk lenigen

Flexwoningen moeten ergste woningnood in Harderwijk lenigen

Door Harry Schipper – De Harderwijkse gemeenteraad wil dat er in Harderwijk verplaatsbare flexwoningen worden gebouwd, om zo de ergste woningnood voor vooral starters en jongeren in de stad wat te lenigen.