VVD: eerlijke methode van afval verwerken voor alle inwoners

VVD: eerlijke methode van afval verwerken voor alle inwoners

Het is tijd om meer grondstof en minder restafval in Harderwijk en Hierden op te halen. Dat betekent 100 kg restafval in 2021 en 30 kg restafval in 2025 t.o.v. 150 kg nu. De weg ernaar toe is niet eenvoudig.

Bert Holleman feliciteerd duikteam Harderwijk

Bert Holleman feliciteerd duikteam Harderwijk

Fractievoorzitter Bert Holleman is hoogstpersoonlijk naar de brandweerkazerne gekomen om namens Gemeentebelang het duikteam in Harderwijk te feliciteren. Na een lange tijd van onzekerheid is het nu zeker dat het duikteam in Harderwijk gestationeerd mag blijven.

VVD Harderwijk-Hierden wil graag meer watervertier voor bewoners Waterfront

VVD Harderwijk-Hierden wil graag meer watervertier voor bewoners Waterfront

De VVD Harderwijk-Hierden wil graag meer mogelijk maken op het gebied van vertier in en rond het water voor bewoners van het Waterfront. Hierbij valt te denken aan het realiseren van een springsteiger, een plek om te zwemmen of meer mogelijkheden op het gebied van SUPen.
 

​Ondanks Corona hoeven jongeren zich deze zomer niet te vervelen in Harderwijk

​Ondanks Corona hoeven jongeren zich deze zomer niet te vervelen in Harderwijk

De VVD Harderwijk-Hierden heeft afgelopen donderdag vragen gesteld aan het college tijdens de commissie samenleving. De VVD vindt het belangrijk dat er deze zomer wat te doen is voor onze jongeren! Waarom?

CDA Harderwijk Hierden scherpt voorwaarden afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten aan

CDA Harderwijk Hierden scherpt voorwaarden afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten aan

Donderdag 2 juli neemt  de gemeenteraad een besluit over de voorwaarden van de Huisvesting Arbeidsmigranten in de behandeling van het agendapunt Afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten. Het CDA wil de voorwaarden over het wonen en de registratie en inschrijven bij de gemeente aanscherpen.
 

Jos Aikema neemt na ruim 12,5 jaar afscheid als gemeenteraadslid voor de Christenunie Harderwijk

Jos Aikema neemt na ruim 12,5 jaar afscheid als gemeenteraadslid voor de Christenunie Harderwijk

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces op donderdagavond 9 juli, neemt ChristenUnie-gemeenteraadslid Jos Aikema afscheid.

Sporthelden wijk

Sporthelden wijk

Het idee van Raadslid Bert Holleman van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden om een toekomstige woonwijk te vernoemen naar oud sporters is een stap dichterbij.