Parallelweg beste locatie voor maatwerkwoningen

Door Petronella van het Goor - Er komen mogelijk acht maatwerkwoningen en een beheerdersunit op de locatie Parallelweg 7. Dat is de beste locatie voor deze woningen, zo blijkt uit de haalbaarheidsstudie die het college van burgemeester en wethouders onlangs liet uitvoeren.

In die studie zijn vier locaties onderzocht, namelijk de Ceintuurbaan, Parallelweg 7, Lorentz I en de Zandlaan. Parallelweg 7 heeft de voorkeur van het college, maar het is aan de raad om een definitieve locatie aan te wijzen.

Maatwerkwoningen zijn bedoeld voor mensen die stabiel en prikkelarm moeten wonen. Denk bijvoorbeeld aan opvangslapers, mensen die niet in de reguliere zorg passen of mensen die uit huis zijn gezet.

Het college stelt de gemeenteraad voor om een locatie aan te wijzen zodat er duidelijkheid is voor de omwonenden. Vervolgens wordt het project verder uitgewerkt met omwonenden, de woningcorporatie en partners in de zorg. Uiteraard is er de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure, waarbij bezwaar kan worden gemaakt tegen de plannen en zienswijzen kunnen worden ingediend.