Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp 5 woningen op de Lageweg

Vanaf deze week ligt het ontwerp bestemmingsplan Hierden Dorp Lageweg voor 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. 

Het plan maakt de nieuwbouw van 5 woningen op de Lageweg in Hierden mogelijk 

Omdat de gemeente Harderwijk beseft dat de terinzagelegging kan samenvallen met de zomervakanties, attenderen wij belanghebbenden naast de reguliere officiële meldingen extra op deze mogelijkheid.

Het plangebied betreft enkele onbebouwde agrarische percelen aan de Lageweg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de woonwijk Wouterskampen aan de westzijde, een voormalig agrarisch bedrijf Lageweg 17 aan de oostzijde, enkele onbebouwde percelen aan de noordzijde en de Lageweg aan de zuidzijde.

Lageweg Hierden
Foto: Google maps