Ondernemersloket Harderwijk - wat kunnen we voor u doen?

De Harderwijkse samenleving ondervindt dagelijks de gevolgen van alle beperkingen en sluitingen. Niemand weet hoe lang deze crisis gaat duren. Het ondernemersloket Harderwijk, een samenwerking tussen ondernemers en gemeente, wil graag zicht krijgen op de gevolgen van de Coronacrisis. 

Om die reden willen we graag met u in gesprek gaan om te horen hoe u omgaat met de crisis.

Doet u dat op alternatieve wijze of in samenwerking met anderen bijvoorbeeld? Ook willen wij graag uw  ideeën horen over hoe we u in deze situatie kunnen ondersteunen. Daarbij moeten we wel opmerken dat de gemeente niet iedereen zal kunnen helpen deze crisis zonder schade te doorstaan.
 
Concrete vragen die wij aan u hebben zijn:
  • hoe gaat het met uw onderneming?
  • wat doet u om uw bedrijf draaiende te houden?
  • aan welke maatregelen hebt u, naast de maatregelen die al op 1 april zijn genomen door de gemeente, behoefte?
  • wat zou de gemeente voor u kunnen betekenen buiten de rijksmaatregelen?
Hoe u uw onderneming gaat inrichten voor de zgn. ‘1,5-meter-samenleving’ is afhankelijk van de landelijke richtlijnen die voor veel ondernemers nog vastgesteld moet worden. We zijn echter wel benieuwd welke ideeën u hiervoor heeft en of de gemeente hier een rol in kan spelen.
 
Met een aantal van u zullen wij telefonisch contact opnemen voor 14 mei om bovenstaande punten te bespreken. U kunt er ook voor kiezen om voor 14 mei een reactie te sturen naar het ondernemersloket via economischezaken@harderwijk.nl. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het ondernemersloket via www.ondernemersloketharderwijk.nl
 
Met vriendelijke groet, namens het Ondernemersloket Harderwijk,

Bedrijvenkring Harderwijk

Adresgegevens

Postbus 115
3840 AC Harderwijk

Telefoon

T. 06-40442902

Meer info