Ondernemers Harderwijk willen krachten bundelen in gemeentebreed ondernemersfonds

Door Petronella van het Goor - Als het aan een afvaardiging van de binnenstadondernemers, de Bedrijvenkring Harderwijk, de wijkwinkelcentra en vastgoedeigenaren ligt, komt er een ondernemersfonds in Harderwijk. Elke ondernemer of vastgoedeigenaar binnen de gemeentegrenzen van Harderwijk betaalt met een verhoging van de onroerendezaakbelasting dan mee aan het ondernemersfonds. 

Die verhoging sluist de gemeente door naar een onafhankelijke stichting die het geld vervolgens verdeelt over de ondernemers, de vastgoedeigenaren en verenigingen.

Van dat geld kunnen er zaken geregeld worden (denk aan camerabewaking op bedrijventerreinen, gratis ijs op de eerste zomerdag in de binnenstad of het jaarlijkse Triasfeest) waar elke ondernemer voordeel bij heeft. Omdat het een gemeente brede OZB-verhoging wordt, vallen bijvoorbeeld ook zorginstellingen, onderwijsinstellingen en sportverenigingen onder die verhoging. Alleen gebouwen die vrijgesteld zijn van de OZB-belasting, vallen erbuiten.

De bedrijvenkring is heel enthousiast. Namens de bedrijvenkring sprak Erwin Bruinink in op de commissievergadering gisteravond. “Door een verhoging van de OZB voor alle ondernemers en vastgoedeigenaren, door er iets collectiefs van te maken, hebben wij geen ‘freeriders’ meer. Ondernemers op onze terreinen die er wel een pand huren of bezitten, maar geen lid zijn van de bedrijvenkring. Zij betalen niet mee, maar profiteren wel van wat wij doen.”

Volgens wethouder Christianne van der Wal waren alle afgevaardigden enthousiast over het ondernemersfonds. “Tijdens een eerste bijeenkomst in januari dit jaar was iedereen unaniem voor een verhoging van de OZB. Elke afgevaardigde heeft dat vervolgens weer mee genomen naar de achterban en ook tijdens de tweede bijeenkomst in februari dit jaar, gingen alle duimen omhoog.”

Het college wil in dit hele proces graag een faciliterende rol spelen. “Wij hebben ze de afgelopen maanden bij elkaar gebracht. Wij hebben een externe projectleider op het oog, die in verschillende Nederlandse steden het ondernemersfonds succesvol heeft opgezet. Die projectleider bieden wij de ondernemers als gemeente aan.” Maar verder is het vooral aan de ondernemers en vastgoedeigenaren zelf. “We willen het nu in de samenleving laten ontstaan en vanuit de gemeente geen dwingend geluid laten horen, dan ontstaat er juist weerstand.” Omdat het een belastingverhoging betreft, kan het alleen per 1 januari worden opgericht. “Wij hopen dat er in 2020 een ondernemersfonds is, maar dat kan ook pas 2021 zijn. Het is nu aan de ondernemer.”

Vanuit de commissie kwam een handvol vragen, waaronder een vraag over de risico’s voor de gemeente. “Die zijn er niet. Wij sluizen het geld alleen maar door. We innen de belasting en sluizen de verhoging door naar de dan opgerichte stichting. Andere risico’s? Dan moet ik diep graven. Weerstand misschien? Maar dat is vooral tijdens het proces. Financiële risico’s misschien, onenigheid over de verdeling van het geld, maar dat is een risico voor de stichting. Nee, ik zie ze verder niet”, aldus een alleen maar enthousiaste Van der Wal.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om in te stemmen met een verhoging van de OZB, ten behoeve van het ondernemersfonds. Het laatste woord in de raad is hierover dus nog niet gesproken, maar voor nu zijn de ondernemers aan zet.

Bedrijvenkring Harderwijk

Adresgegevens

Postbus 115
3840 AC Harderwijk

Telefoon

T. 06-40442902

Meer info