Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 30

Met deze week: Tips tegen stinkend afval in de container, van 29 juli tot en met 2 augustus kunt u geen paspoort of ID-kaart aanvragen en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Harderwijk in halve finale verkiezing meest toegankelijke gemeente

In de nationale verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland is Harderwijk doorgedrongen tot de halve finale. Van de 352 gemeenten in Nederland bleven er in de eerste ronde 12 over waaronder Harderwijk. Op de campagne website heeft Harderwijk een eigen pagina met meer informatie: meesttoegankelijkegemeente.nl/gemeenten/harderwijk.
 
Wethouder Gert Jan van Noort onderstreept dat het ook in deze halve finale niet gaat om het winnen maar om ervan te leren: “Harderwijk wil een gastvrije en toegankelijke gemeente zijn voor iedereen. Stemmen op de gemeente Harderwijk als meest toegankelijke gemeente, betekent een aanmoediging om onvermoeibaar door te gaan met het zoeken en vinden van verbeteringen in een zo breed mogelijke zin. 'Harderwijk zijn we samen' is geen loze kreet maar een serieuze opdracht.”
 
Stemmen kan tot en met 29 augustus                                                                                                                       
Tot en met 29 augustus kunnen alle Nederlanders stemmen op een van de twaalf gemeenten en daarmee aangeven welke in hun ogen het best werk maakt van toegankelijkheid. De vijf gemeenten met de meeste stemmen gaan door naar de finale, waarin ze worden beoordeeld door een vakjury.
 
Verkiezing georganiseerd door VNG                                                                                                                   
De verkiezing ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’ is georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om aandacht te vragen voor het belang van toegankelijkheid. Vier miljoen Nederlanders met een beperking of chronische ziekte kunnen nog niet altijd gelijkwaardig deelnemen in de samenleving door fysieke obstakels en bewuste en onbewuste uitsluiting.  

Colleges Filosofie voor senioren

Vonden de Grieken emoties nuttig? En hoe bereik je een staat van geluk? In de seniorencolleges van studentdocent Bas maakt u kennis met verschillende Griekse filosofen en stromingen. Wist u bijvoorbeeld dat Grieken emoties nutteloos vonden en alles beslist moest worden door enkel logisch nadenken? Deze seniorencolleges vinden plaats op de dinsdagochtend van 10.30 - 11.30 uur op 3, 10, 17 en 24 augustus.
 
Wilt u hieraan meedoen? Aanmelden kan via het inschrijfformulier op zorgdat.nl. Deze activiteit wordt u aangeboden door Gemeente Harderwijk, in samenwerking met Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan en Zorgdat. Deelname aan de seniorencolleges is gratis. 

Tips tegen stinkend afval in de container

Uw container voor groente, fruit en tuinafval, wordt één keer in de 14 dagen geleegd. Wilt u stank in deze warme periode voorkomen? Hieronder vindt u enkele tips:
 • Plaats de container niet in de zon. Hiermee voorkomt u een te snelle afbraak van het GFT-afval en daardoor geuroverlast. 
 • Een krant op de bodem van de container neemt overtollig vocht op en geeft na het legen minder kans op achterblijvende resten. In plaats van een krant kunt u ook droog GFT-afval op de bodem van de GFT-container leggen. Uw container blijft dan ook schoon.
 • Wikkel eiwitrijk voedsel, zoals vlees of visresten, eerst in een krant of een stukje keukenrol. U kunt ook een biologisch afbreekbaar zakje gebruiken. De zakjes zijn verkrijgbaar bij de supermarkt.
 • Laat bij langere afwezigheid de GFT-container leeg achter of vraag buren de container aan de weg te zetten.
 • Zet de deksel van de GFT-container op een kier. Hierdoor wordt de luchtcirculatie op gang gebracht, waardoor bacteriën minder kans krijgen om het rottingsproces op gang te brengen.
 • Vliegjes zijn te voorkomen door vers keukenafval af te dekken met bijvoorbeeld gras, blad, fijne houtsnippers of compost.
Door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden, levert u de grondstoffen voor compost en groene stroom. GFT-afval is te kostbaar om zomaar weg te gooien! Meer informatie: afvalmeerwaard.mett.nl. 

Zet uw duurzame product in de schijnwerpers

Tijdens de Week van Duurzaamheid van 8 tot en met 16 oktober kunt u mensen uit de regio Noord-Veluwe verrassen met uw duurzame producten of diensten! Denk aan een leuke workshop, proeverij of kortingsactie. Meedoen? Meld uw activiteit snel aan via: www.weekvanduurzaamheid.nl/aanmelden. 

Van 29 juli tot en met 2 augustus kunt u geen paspoort of ID-kaart aanvragen

Op 2 augustus wordt er een nieuw model van de Nederlandse Identiteitskaart geïntroduceerd. Dit model heeft een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken; zoals vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het BSN in een QR-code op de achterzijde van de kaart.
 
Dit betekent dat het van 29 juli t/m 2 augustus niet mogelijk is om een paspoort of een ID-kaart aan te vragen. Het systeem wordt op die data aangepast. Het doorvoeren van deze aanpassingen kan niet op een ander moment, omdat het om een landelijke aanpassing gaat. 

Samenvatting bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen.
 
In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week met daarbij vermeld de datum van de officiële bekendmaking. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de, inzage(termijn), reactie-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl.
 
Bekendmakingen ontvangen?
Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911.
 
Aanvragen vergunningen
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, dakkapel Turfbergerhout 53, 3845JP Harderwijk, maandag 26 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, 3 pompen in pompput Waterfront, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, veranderen garage Kievitmeen 2, 3844XG Harderwijk, maandag 26 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, bijgebouw Wijtgraaf 18, 3849PN Hierden, maandag 26 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, woning Parallelweg 26 189, 3849MN Hierden, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, carport Vanenburgerhout 20, 3845EJ Harderwijk, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, dakkapel Barbershopdreef 26, 3845DP Harderwijk, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, aanleggen leiding warmtenet Waterfront, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, carport Vanenburgerhout 22, 3845EJ Harderwijk, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, veranderen bestemming begane grond Smeepoortstraat 44-46, 3841EJ Harderwijk, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, technische ruimte HDW00 A 4642 Waterfront, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, HDW00 A 4642 Waterfront open warmtenet, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, uitbreiden kantoor Keplerstraat 21, 3846CN Harderwijk, donderdag 22 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, reclame Bruggestraat 10, 3841CP Harderwijk, maandag 19 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, ombouw supermarkt en wijzigen reclame Krommekamp 115, 3848DP Harderwijk maandag 19 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, nieuwbouw woning Polenweg 16, 3849PL Hierden, maandag 19 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, dakkapel Sophialaan 5, 3842KE Harderwijk, maandag 19 juli 2021
 • Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, uitbreiden bergruimte Smeepoortstraat 38, 3841EJ Harderwijk, maandag 19 juli 2021
Verleende vergunningen
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Mozartdreef 26, 3845BK Harderwijk, maandag 26 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, uitbreiden woning Weisteeg 2, 3845LH Harderwijk, maandag 26 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, dakkapellen, dakterras en berging De Wittenhagen 57-63a, 3843GG Harderwijk, maandag 26 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, kap 1 boom Brassersweg 2, 3849ND Hierden, vrijdag 23 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Overveld 17, 3848BT Harderwijk, vrijdag 23 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, reclame Luttekepoortstraat 138, 3841AX Harderwijk, woensdag 21 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, tijdelijke woonunit Duinweg 6A, Harderwijk, woensdag 21 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, uitbreiden berging Vrouwenzand 11, 3846JL Harderwijk, woensdag 21 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, vervangen dakkapel Zeggemeen 1, 3844 RK Harderwijk, woensdag 21 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, verbouw poli Wethouder Jansenlaan 90, 3844DG Harderwijk, woensdag 21 juli 2021
 • Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, tranformatie pui en plaatsen reclame Smeepoortstraat 26, 3841EJ Harderwijk, woensdag 21 juli 2021
 • Kennisgeving besluit tijdelijke uitbreiding van de terrassen – Hoofdweg 2, Harderwijk, donderdag 22 juli 2021
Ontwerp beschikking Wabo
Ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – vergunning brandveiliggebruik – Vijhestraat 1a, Harderwijk, woensdag 14 juli 2021
 
Ruimtelijke plannen/vergunningen afwijken bestemmingsplan
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied - Hoge Varenweg 4, vrijdag 23 juli 2021
 • Ontwerp omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor de realisatie van een appartementengebouw op de hoek Verkeersweg – Handelsweg te Harderwijk, donderdag 15 juli 2021
Verkeersbesluiten
 • Diverse verkeersmaatregelen Drielandendreef, maandag 26 juli 2021
 • Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Vondelpark 11, woensdag 21 juli 2021
Overig
 • Gemeente Harderwijk – Instemmen wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG, maandag 19 juli 2021
Ruimtelijke plannen die nu ter inzage liggen
De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:

- Ontwerpwijziging Structuurvisie Vitale Vakantieparken –  NL.IMRO.0243.SV00275-0001 (tot 26/8)
- Ontwerp omgevingsvergunning Stadsdennen – Dichterskwartier II, gebouw A – NL.IMRO.0243.OV00279-0001 (tot 27/8)
- Omgevingsvergunning Burg. Van Meursstraat - NL.IMRO.0243-OV00271-0002 (tot 30/8)
- Bestemmingsplan Buitengebied – Hoge Varenweg 4 – NL.IMRO.0243.BP00218-0003 (tot 6/9)
 
Deze plannen kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 0341 411 911.