Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 26

Met deze week: Vraag een gratis douchecoach aan, campagne ‘Een goede buur’ van start en de aangevraagde en verleende vergunningen.

 

Campagne ‘Een goede buur’ van start

In samenwerking met UWOON en Omnia Wonen start Zorgdat de campagne ‘Een goede buur’. Speelt er een conflict tussen buren of buurtgenoten? En komt u zelf niet tot een oplossing? Buurtbemiddeling helpt daarbij. Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars helpen de partijen om zelf een oplossing te bedenken. Zorgdat biedt buurtbemiddeling in Harderwijk en Hierden. Wilt u  Buurtbemiddeling inschakelen? Bel coördinator Sandra Hoekstra, (0341) 42 87 94 of mail naar buurtbemiddeling@zorgdat.nl.
 
Een goede buur
De campagne ‘Een goede buur’ geeft buren tips om op een fijne manier naast elkaar te wonen. Door rekening met elkaar te houden, voorkom je overlast. Denk hierbij aan overdag klussen, kinderen niet laten rennen en schreeuwen in het trappenhuis en geen brood of etensresten neergooien voor vogels. Hier kunnen ook ratten op af komen.
 
Voor de campagne is een poster gemaakt met 6 tips. Die komt te hangen in 51 appartementencomplexen in Harderwijk. Wilt u ook een poster ontvangen? Of de flyer met meer informatie over Buurtbemiddeling én de tips? Stuur een bericht met uw adres naar buurtbemiddeling@zorgdat.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden en Zorgdat gebruikt uw adresgegevens nergens anders voor.

Vanaf maandag 29 juni laat de Nederlandse Spoorwegen (NS) ook weer het nachtnet en de laatste ontbrekende treinen rijden.

Daarmee rijden de treinen vanaf eind juni weer met een volledige dienstregeling. Dit betekent ook dat de spitstreinen Harderwijk - Amersfoort v.v.  weer gaan rijden..

Raadsinformatie

De raadscommissie Samenleving vergadert op donderdag 25 juni 2020 vanaf 19.30 uur. Deze vergadering vindt online plaats en is te volgen via een videovergadering.
 
De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 juli 2020 vanaf 19.30 uur in het Huis van de Stad. Deze vergadering is niet voor het publiek toegankelijk in verband met de maatregelen ter bestrijding van de corona. De vergadering is wel op de gebruikelijke wijze te volgen via de website.

Voor de raadsvergadering d.d. 02-07-2020 in ieder geval de volgende twee onderwerpen:
 • Debat over VANG Inzamelsysteem huishoudelijk afval
 • Debat over Themarekening 2019
De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Vraag een gratis douchecoach aan

Wie van jullie thuis lukt het om van 10 minuten naar 4 minuten douchetijd te gaan? Daarmee kun je zo’n 40 liter douchewater (=200 glazen limonade) besparen! Doe mee met onze douche-challenge en  vraag gratis een douchecoach + scoreformulier aan. Op = op! www.veluweduurzaam.nl/douchecoach

Wegwerkzaamheden kruispunt Ganzeweg (N302), Harderwijk (N306) en Knardijk (N707)

In opdracht van Provincie Flevoland gaat Strukton Civiel Noord & Oost B.V. de komende jaren de bestaande turborotonde op het kruispunt Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707) ombouwen tot een ongelijkvloers kruispunt. De weg op de dijk tussen Zeewolde en Biddinghuizen is via toe- en afritten bereikbaar. Het ombouwen van de huidige rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid. Naast het aanpassen van de rotonde vindt er ook natuurontwikkeling plaats doordat Strukton natuurvriendelijke oevers gaat aanleggen langs de Hoge Dwarsvaart.

Vanuit de woonkamer de Nederlandse taal verbeteren? Zo makkelijk kan het!

TopTaal en de Bibliotheek verzorgen vanaf dinsdag 30 juni gratis online Nederlandse lessen voor anderstaligen. Deze lessen zijn voor volwassenen zonder inburgeringsplicht. Het gaat om het beter leren spreken van de Nederlandse taal in het dagelijks leven. Cursisten kunnen de taal zo veilig thuis oefenen ondanks de beperkende maatregelen.
 
Het gaat in totaal om twintig lessen op dinsdag- en donderdagochtend.  Cursisten kunnen er ook voor kiezen om één dagdeel in de week mee te doen. Kent u iemand die graag mee wil doen? Iemand die beter Nederlands wil leren spreken? Meedoen is gratis. Informeer naar de mogelijkheden of meld je aan door een bericht te sturen naar taalhuis@bnwv.nl of bel/app met de taalcoördinator op 06-57512983. 

Nieuwe noodverordening VNOG per 15 juni

Op vrijdag 12 juni heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Ton Heerts, een nieuwe noodverordening ondertekend. Deze noodverordening is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die gelden per 15 juni. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen in onder andere zwemgelegenheden.
 • Verpleeghuizen en ander kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg.
 • Interpretatie van ruimtes in de horeca.
Kijk voor de volledige tekst van de noodverordening op Harderwijk.nl/corona.

Op 2 juli 2020 gaat de raad weer fysiek in de raadzaal vergaderen.

Deze vergadering is niet voor het publiek toegankelijk in verband met de maatregelen ter bestrijding van de corona. De vergadering is wel op de gebruikelijke wijze te volgen via de website. Kijk voor meer informatie op deze pagina naar de raadsinformatie.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen (reguliere procedure)
 • 9-6-2020 Knardijk west 6 t/m 12: reclame(3 objecten)
 • 10-6-2020 Kop van de Bakens: 125 appartementen
 • 11-6-2020 Glindweg 8-3: 2 onder 1 kap woning en aanleggen inrit
 • 11-6-2020 schepen Meridiaan en Vrijheid: b&b in strijd regels ro
 • 11-6-2020 Hierdenseweg 67: overkapping
 • 11-6-2020 Glindweg 8-4: 2 onder 1 kap woning en aanleggen inrit
 • 12-6-2020 Wijtgraaf 57: paardenbak in strijd regels ro
 • 14-6-2020 Stakenbergerhout 93: dakkapel (voorzijde)
 • 13-6-2020 Bredeweg 1: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 14-6-2020 Korhoenlaan 1-10: kappen 1 boom
 • 14-6-2020 Kamgrasdreef 2: overkapping
 • 15-6-2020 Emdenmeen 24: aanpassen carport naar berging
 • 15-6-2020 Glindweg perceel A5255: woning
 • 15-6-2020 Hanekamp 142: overkapping
 • 16-6-2020 Wolleweverstraat 12b : wijzigen achtergevel
 • 16-6-2020 Thea Beckmanlaan 20: inrit
 • 16-6-2020 Beneluxlaan 102: schuur
 • 17-6-2020 Triasgracht 54: balkonbeglazing
 • 16-6-2020 Thea Beckmanlaan 20: schutting
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen (reguliere procedure)
 • 15-6-2020 Kweekgrasdreef 3: kapschuur in strijd regels ro
 • 16-6-2020 Frisialaan 41: dakkapel (voorzijde)
 • 16-6-2020 J.P. Heyelaan 54: inrit
 • 16-6-2020 Ruimelsdwarsweg 4 (concept): inrit
 • 17-6-2020 Tuinstraat 48: dakkapel
 • 18-6-2020 Beneluxlaan 58: dakkapellen aan de voor- en achterzijde
 • 18-6-2020 LageEenkweg B2190: schuilstal in strijd regels ro
 • 18-6-2020 De Wellen: aanleggen walkinn in strijd regels ro
 • 18-6-2020 Plantage 10: balkon aan gevel
 • 18-6-2020 Duimsweg 2: bijgebouwen in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. 
 
Meldingen ODNV
Melding mobiel puinbreken:
 • Op 29-05-2020: Verkeersweg 53-55, 3843 LE  in Harderwijk, van 10-06-2020 tot 20-06-2020.
Melding Activiteitenbesluit:
Op 31-03-2020: Roelofsen, Havendijk 1, 3846 AC in Harderwijk, voor het realiseren van 1 werkruimte voor het voorbereiden van maaltijden/diners tbv horeca 50m2 2 winkelruimte 10m2.
 
Melding sloop/asbest:
Op 12-06-2020: J.P. Heyelaan 37, 3842 CJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.