Nieuw recreatiegebied in Harderwijk: de Crescentplas

Door Petronalle Polinder: Voor bewoners van Drielanden en Harderweide is de nieuwste recreatievoorziening van Harderwijk straks wel heel dichtbij. De Crescentplas.

In de bocht van de A28 moet die verrijzen. Een goed voorbeeld van nood en deugd. De Crescentplas is namelijk allereerst bedoeld als waterberging.

Samen met de wijkvereniging Drielanden en het Waterschap is er een landschappelijk plan voor het waterbergingsgebied gemaakt, waarin volop ruimte is voor sport en spel. Denk aan een trekpontje op het water, fitnessapparaten langs loop- of hardlooproutes, een uitkijktoren in de vorm van een vuurtoren, een ‘gestrande’ speelboot en waterpompen.

Omdat een waterberging alleen het water opvangt dat ‘over’ is, niet opgenomen wordt door de grond, zal het wateroppervlak en het waterpeil afhankelijk zijn van de hoeveelheid regen en de temperatuur. Hierdoor veranderen de spelmogelijkheden in het park per seizoen. Zo wordt er bijvoorbeeld een keienstrook in het waterbergingsgebied gelegd, die bij het droogvallen van de plas bij het spel kan worden gebruikt.
Ook het hondenstrand, die eerst bij de Stille Wei zou komen, wordt hier aangelegd.

De totale kosten voor de voorbereidingen, de aanleg van het waterbergingsgebied en de recreatieve voorzieningen bedragen 3.350.000 euro.

Crescentplas Harderweide Harderwijk