Niet alle vakantieparken eensgezind in transformatie naar wonen

De één park, één plan gedachte lijkt alleen voor de recreatieparken Ceintuurbaan en Slenck & Horst een mooie gedachte te zijn. Op park de Dennenhoek en Onze Woudstee zijn de meningen verdeeld. Op die parken zijn er nog aardig wat recreanten die niet mee willen werken- of betalen aan de transformatie naar wonen.  

Een aantal dat de geaccepteerde vijf procent weigeraars per park lijkt te overstijgen.

En die lieten zich horen tijdens de commissievergadering Ruimte van donderdag 30 november. Op sommige parken is veel onenigheid. Permanente bewoners proberen recreanten over te halen toch mee te doen aan de transformatie, omdat ze bang zijn dat deze unieke kans om eindelijk permanent te mogen wonen, aan hun neus voorbij gaat. “En dat willen we niet. We zijn blij voor die bewoners, maar wij willen blijven recreëren. We willen niet tegenwerken, maar voelen ons als ‘jarenlange legale gebruikers’ niet gehoord”, zegt een recreant van de Woudstee. Ook komt het de sfeer op Onze Woudstee niet ten goede. ‘Er wordt veel geduwd en getrokken, soms zelfs gedreigd’, vertelde een inspreker. Dat er 95 procent van de kaveleigenaren in moet stemmen met de transformatie naar wonen, lijkt dus niet voor alle parken haalbaar.

Een oproep van de raadsleden dat percentage iets los te laten, of per park te bekijken, vond gehoor bij wethouder Jeroen de Jong.

Hij gaf aan een afwijking van die vijf procent als mogelijkheid te zien voor bijvoorbeeld Onze Woudstee.

De kans dat de transformatie op een van de vier genoemde parken niet doorgaat, is heel klein. “Er is geen kansrijke recreatieve toekomst”, aldus wethouder De Jong. Als een vakantiepark zonder recreatieve toekomst, geen andere bestemming krijgt, is volgens de structuurvisie Vitale Vakantieparken, de enige andere oplossing een volledige sanering van het park. Een Hierden zonder Onze Woudstee. Dat wil niemand. De recreant niet en de permanente bewoner niet. Nu wethouder De Jong heeft toegezegd per park te willen kijken naar het instemmingspercentage, lijkt dat een heel onrealistisch toekomstbeeld.