Mevrouw Triesschijn loopt al 65 jaar een straatje mee

Mevrouw H.G. Triesschijn uit Harderwijk begon als meisje van 15 te collecteren voor het Epilepsiefonds. Dit jaar wordt ze 80 jaar en ze collecteert nog steeds.

Reden voor het Epilepsiefonds om haar daarvoor in het zonnetje te zetten

Uit handen van de landelijke Coördinator Collecte, de heer Eddy Vulperhorst en de regionaal coördinator Lens Vossen ontving mevrouw Triesschijn een bijzondere oorkonde voor haar jarenlange inzet en een fraaie pen. 'We zijn blij met mensen als mevrouw Triesschijn', zegt Eddy Vulperhorst.

'Mensen die ieder jaar een week willen collecteren in een paar straten bij hen in de buurt. Niet iedereen zal dat zolang volhouden als mevrouw Triesschijn, maar alle kleine beetjes helpen. De opbrengst van de collecte is letterlijk van levensbelang voor mensen met epilepsie. Dankzij de opbrengst kan onderzoek gedaan worden naar betere medicatie.'

Wilt u ook een straatje meelopen? Neem dan contact op met Ron Cornet, telefoon 0341-425138.