‘Laten we van elkaar leren en omzien naar elkaar’

Door Petronella van het Goor - “We willen eigenlijk vooral andere buurtteams inspireren in deze tijd. Kijk naar elkaar om, blijf betrokken”, zegt Mark Pothmann, een actief lid van het buurtteam Emdenmeen.

Het buurtteam is sinds 2018 actief en organiseerde meerdere buurtfeesten en andere activiteiten. Ze verwelkomden nieuwe buurtgenoten en zagen elkaar regelmatig.
“Toen kwam Corona en konden we geen echte evenementen meer organiseren. Niet zoals we gewend waren te doen.” Nieuwe ideeën ontstonden. “Met Sinterklaas hebben we gedichten rondgebracht met gesponsorde pepernoten van Van Delft. In de kerstvakantie hebben we een kerstgroet gedaan, met een puzzeltocht over- en door de wijk. We hebben met Oud&Nieuw oliebollen bij iedereen bezorgd, met daarbij een nieuwjaarsgroet en onze plannen voor het komende jaar.” Zo blijf je betrokken, vindt Pothmann. “Je hoort wat er speelt en blijft elkaar ‘zien’.”

Hij is momenteel bezig met het organiseren van een online buurtborrel, gecombineerd met een potje bingo. “Leuk toch, om ook zo het glas te heffen?” Ook wil hij graag de puzzeltocht nog een keer onder de aandacht brengen. “Die is niet alleen leuk voor de wijkbewoners, maar voor iedereen.” Er liggen puzzeltochten klaar voor wie zin heeft. “We zijn zelfs bezig met een app.”

Dit alles had niet gekund zonder het goede contact met de gemeente en stichting ZorgDat. “Dat wil ik wel graag benoemd hebben. De lijntjes zijn heel kort. Dat merken we aan een landelijke opruimdag bijvoorbeeld, of als er iets speelt in de buurt.” De gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk voor het buurtteam om alle dingen te kunnen organiseren. “En natuurlijk de lokale bedrijven die ons incidenteel sponsoren.” Pothmann roept andere buurtverenigingen op om actief te blijven, ook en misschien wel vooral in deze tijd. “Laten we krachten bundelen en van elkaar leren.” Voor wie benieuwd is wat de buurtvereniging allemaal doet of vragen heeft, via www.emdenmeen.nl en de facebookpagina burenvandeemdenmeen, kan er contact worden gezocht.


(Puzzeltocht Kerstvakantie 2020)