Komend weekend extra bedden en opvang voor daklozen in Harderwijk

Door Petronella Polinder - Het is al het derde weekend op rij dat de nachtopvang van Iriszorg in Harderwijk de openingstijden verruimt en een paar bedden toevoegt. Van negen naar vijftien bedden. 

“Dat doen we in samenspraak met de GGD Noord- en Oost Gelderland, de gemeente en de andere opvanglocaties.” Vanochtend om tien uur is de vorstregeling ingegaan. Die geldt tot en met maandagochtend tien uur. Daarna kijken we verder”, zegt Lida Posthumus.

In Harderwijk worden deze maatregelen getroffen als de verwachting  is dat de temperatuur drie dagen achter elkaar onder het vriespunt ligt, of als de weersomstandigheden zo zijn dat het gezondheidsrisico’s oplevert. Denk aan een combinatie van regen of sneeuw met een harde wind en lage temperaturen, zoals nu het geval is.

In grotere steden wordt er pas actie ondernomen als de temperatuur onder de vijf graden onder nul komt.

“Maar in veel steden is er overdag ook in het weekend voldoende dagopvang.” In Harderwijk is de Ontmoeting niet open in het weekend en de oude Synagoge alleen’s middags. “Hier proberen we alles wat ruimer in te zetten in openingstijden, zowel bij ons als bij stichting Ontmoeting, de Oude Synagoge en het Leger des Heils”. Die verruiming moet ervoor zorgen dat de dak- en thuislozen vrijwel altijd ergens droog en warm zitten.