‘Ik moet regelmatig de berm in springen als ik mijn honden uitlaat’

Door Petronella Polinder - Het is alsof ze er “circuitje rijden”. Nanja Smink woont sinds vijf jaar aan de Watervalweg in Hierden en heeft het er met het jaar drukker zien worden. “Het lijkt wel de hoofdweg geworden.” 

De maximum snelheid is er zestig kilometer per uur, maar die wordt vaak flink overschreden.

“Als ik er met mijn honden loop, moet ik regelmatig de kleine berm inspringen als er weer een auto voorbij jaagt. En dan loop ik er goed zichtbaar. Ik wil niet bang zijn, maar je bent je leven er niet zeker.”

Het probleem is bij de gemeente bekend. “Een klein deel van de doorgaande route Watervalweg van Hierden naar Hulshorst ligt op grondgebied van de gemeente Harderwijk. Deze weg in het buitengebied heeft een snelheidsregime van zestig kilometer per uur. De gemiddelde snelheid ligt iets boven de vijftig kilometer per uur en de V85 (verkeerskundige term die aangeeft wat de snelheid is waar 85% van de automobilisten onder blijft) bedraagt 57 kilometer per uur”, zegt wethouder Jeroen de Jong.

Hij geeft aan dat er met name in de avondspits hogere snelheden worden waargenomen. “Dit zullen we bespreken met de politie en vragen of er op die momenten kan worden gehandhaafd”, aldus de wethouder.

Volgens Smink wordt er de hele dag door veel te hard gereden en gaat het niet alleen om de avondspits.

De enige oplossing is volgens haar de weg autoluw te maken. “Ze gebruiken het nu namelijk als sluiproute en in vijf jaar tijd is het verkeer extreem toegenomen.” Als de gemeente niet meer maatregelen neemt dan extra controles in de avondspits, is het volgens Smink wachten tot het een keer misgaat. 

Watervalweg Hierden
Foto van Google