Ik heb stormschade, en nu?

We hebben de eerste gure herfstdagen alweer achter ons liggen. De veranderingen in de natuur zijn duidelijk voelbaar en zichtbaar en we genieten met z’n allen van de prachtige herfstkleuren. Een heerlijke periode van het jaar, maar ook een periode waarin wij als verzekeringskantoor meer schademeldingen binnen krijgen. Met name meerdere schades door storm of andere weersomstandigheden.

Naast de weersomstandigheden in het herfstseizoen, is schade door wild ook een veel voorkomende melding. Die meldingen hebben veelal betrekking op autoverzekeringen.

Als uw adviseur geven we graag een aantal tips om schade te voorkomen of te beperken. Wildschade aan motorrijtuigen laten we even buiten beschouwing, daar komen we later nog wel eens op terug.
 
Oorzaken van schade door weersomstandigheden
Omgewaaide bomen, afgerukte takken en rond waaiende dakpannen maar ook  wateroverlast, ze kunnen heel wat schade aanrichten. Je kunt schade door storm helaas niet altijd voorkomen. Wel kun je, als je weet dat er storm komt, maatregelen nemen om schade zoveel mogelijk te beperken. Voorkomen is beter dan genezen is ook in deze onze leus! Voor stormschade hanteren verzekeraars ook nagenoeg allemaal een eigen risico.

Opnemen van de schade
Bij een stormschade meldt u deze in eerste instantie bij uw verzekeringsadviseur en die beslist op dat moment of er een expert moet worden ingeschakeld of dat een gespecificeerde reparatienota voldoende is. Als het een forse storm is geweest die heel Nederland is overgetrokken en veel schade heeft berokkent zullen verzekeraars de ondergrens van het schadebedrag wanneer zij een expert inschakelen of dat niet nodig achten, verhogen van bijvoorbeeld € 1.250,-- naar € 5.000,-- zodat de kleinere schade sneller kunnen worden afgewikkeld. Voor de grotere schades wordt dan wel een expert ingeschakeld. Van onderverzekering kan bij de meeste verzekeraars geen sprake meer zijn omdat de meeste woning- en inboedelverzekeringen een zogenaamde waardegarantie hebben zodat je altijd voldoende hoog bent verzekerd. 

Let op! Schade waarbij sprake is van achterstallig onderhoud wordt onder geen beding vergoed.

Van den Berg verzekeringen biedt een Woonpakketpolis tegen concurrerende premie en uitgebreide voorwaarden. Bij schade nemen zij de verdere afwikkeling van het hele schadeproces van u over zodat u verder kunt met de dingen die uw interesse hebben.
 
Tips om schade te voorkomen
Een aantal eenvoudige maatregelen die je kan treffen om schade door storm te voorkomen of te beperken.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Zet zaken die gemakkelijk speelbal van de wind kunnen worden, zoals stoelen, bankjes, decoratiespullen etc. even in een schuur/berging.
  • Denk aan de (opengeklapte) parasols, zonneschermen, tenten, windschermen.
  • Check, indien er hogere bomen/struiken in de buurt van de woning staan, of er dode of deels afgescheurde takken zijn en verwijder die.
  • Controleer jaarlijks of alle dakpannen nog goed op het dak liggen en de schutting geen palen heeft die niet meer deugdelijk zijn.
  • Maak dakgoten, regenpijpen en platte daken tijdig schoon en vrij van bladeren en takken.
Meer weten?
Wil je meer weten over een passende verzekering voor uw bezittingen?
Neem dan contact op met ons verzekeringskantoor in Hierden. Wij staan u graag bij met raad en daad !
 

Van den Berg Verzekeringen Hierden

Adresgegevens

Zuiderzeestraatweg 135c
3849 AC Hierden

Telefoon

T. 0341-451360

Meer info