Het CDA tegen het amendement minder lotingen in huisvestingsverordening

In de raadsvergadering van 23 april werd het amendement “Loting” alsnog met een kleine meerderheid aangenomen. Het CDA Harderwijk-Hierden stemde tegen.

De afspraken over de verdeling van sociale huurwoningen, vastgelegd in de huisvestingsverordening, zijn tot stand gekomen in samenwerking met zes gemeenten, vier woningcorporaties, urgentiecommissies en huurdersorganisaties.

Bovendien is afgesproken dat twee keer per jaar een evaluatie plaatsvindt met deze organisaties, zodat ingespeeld kan worden op de actuele ontwikkelingen.

In 2019 werden 67 van de 287 woningen via loting toegewezen, dit is 23%. Het aangenomen amendement staat slechts toe maximaal 10% woningen per jaar via loting toe te wijzen. Het CDA stemde tegen het amendement  en wel om de volgende reden.

Er ís schaarste aan sociale huurwoningen en er ís sprake van een lange wachttijd. Woningzoekenden die niet in aanmerking komen voor urgentie, maar wel op korte termijn een woning zoeken, de zogenaamde spoedzoekers, vallen door hun korte inschrijfduur in een gewone toewijzing buiten de boot. Maar denk ook aan starters en mensen die in onze gemeente willen werken, in sectoren waar schaarste is, zoals zorg, politie en onderwijs. Zij maken door loting wel een kans om in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Mensen met een lange(re) inschrijftijd, maken net zoveel kans op een vrijgekomen lotingwoning als alle anderen. Het verschil is dat zij waarschijnlijk wél binnen afzienbare tijd een woning toegewezen krijgen, maar de spoedzoekers hebben dat perspectief niet. Hun kans op een huurwoning is met dit aangenomen amendement helaas nog kleiner geworden.

Lees ook:
Harderwijkse raad stelt grens aan het verloten van huurwoningen