Harderwijkse raad stelt grens aan het verloten van huurwoningen

Door Harry Schipper – Maximaal tien procent van het totale woningaanbod in de gemeente Harderwijk mag via loting worden toegewezen aan ingeschreven woningzoekenden.

De Harderwijkse gemeenteraad heeft dit donderdagavond beslist tijdens een historische raadsvergadering: het was de allereerste keer dat er volledig digitaal via beeldbellen werd vergaderd en besluiten werden genomen.

Daarbij werd het door de fracties van PvdA en Gemeentebelang ingediende amendement om het lotingspercentage vast te stellen op maximaal tien procent met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen: met vijftien stemmen voor en dertien tegen.

In de vorige raadsvergadering op 20 februari staakten de stemmen over het amendement. Ditmaal waren alle raadsleden aanwezig en kreeg het amendement steun van Harderwijk Anders, VVD, PvdA, Gemeentebelang en de nu ook aanwezige eenmansfractie van Groen Links. PvdA-raadslid Laurens de Kleine onthield zich van stemming, omdat hij ook zitting heeft in de regionale urgentiecommissie.
De raadsmeerderheid wil een maximalisering van het percentage toe te wijzen sociale huurwoningen door loting, omdat het lotingspercentage de afgelopen jaren flink was gestegen. Daardoor duurt het nóg langer voordat mensen, die toch al jarenlang staan ingeschreven, daadwerkelijk een woning krijgen toegewezen.

Manager Wonen Iris Uittien van woningcorporatie Uwoon probeerde nog via een inspraakreactie de raad ertoe te bewegen om het amendement niet te steunen. Zij wees op de categorie ‘spoedzoekers’: “Mensen die van buiten de regio komen en toch hier willen werken, hebben slechts één perspectief om snel aan een sociale huurwoning te komen. En dat perspectief heet loten”, aldus Uittien. Ze gaf het voorbeeld van mensen die vanuit Almelo of Den Bosch jarenlang op en neer moeten rijden, ‘omdat je misschien wel tien jaar moet staan ingeschreven voordat je op basis van inschrijfduur een passende sociale huurwoning kunt vinden’.

Haar pleidooi om dit economische belang mee te wegen, redde het dus nèt niet. De raad stemde wel met grote meerderheid in met de nieuwe huisvestingsverordening, die voor de zes Noordwest Veluwse gemeenten – op het lotingspercentage in Harderwijk na dan – verder gelijkluidend is. De verordening regelt een zo goed en zo eerlijk mogelijke verdeling van de al decennia-lange schaarste aan sociale woonruimte. Voor het Groen Links-raadslid Yvonne Klein Rouweler was dat de reden om als enige tegen de huisvestingsverordening te stemmen. “Hoop en vertrouwen is goed, bouwen is beter”, luidde haar motivatie.

De allereerste beeldbelraadsvergadering verliep opmerkelijk goed: in iets meer dan een uur werkten de 29 raadsleden onder leiding van burgemeester Harm-Jan van Schaik de 26 agendapunten tellende vergadering af. Tevoren was al afgesproken wie over beslispunten nog wat wilde zeggen. Slechts eenmaal lukte het een raadslid niet om hoofdelijk mee te stemmen, vermoedelijk omdat hij de aan-uit knop van zijn microfoon niet goed bediende.

Raadsvergadering online gemeente Harderwijk

Burgemeester Harm Jan van Schaik Harderwijk