Herken en bestrijd de Japanse duizendknoop

Deze week wordt in de gemeente Harderwijk een kaart verspreid met informatie over de Japanse duizendknoop. Bedoeling van deze kaart is inwoners te  wijzen op het grote risico van deze ongewenste plant, te helpen bij het herkennen van de Japanse duizendknoop in hun eigen tuin en tips te geven voor de bestrijding ervan. 

Belangrijk is vooral om alle restanten van de plant alleen in de grijze container, bij het restafval, te gooien en dus niet in de groenbak!

Voor meer en uitgebreide informatie verwijst de gemeente naar de website van de Wageningen Universiteit (www.wur.nl). Met het verspreiden van deze kaart geeft de gemeente invulling aan de in juli toegezegde acties naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie Harderwijk-Hierden omtrent de problematiek van de  Japanse duizendknoop.
 
De groeiplekken van de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte heeft de gemeente goed in beeld. Groenaannemers en medewerkers van het stadsbedrijf houden steeds nauwgezet de openbare ruimte in de gaten op de aanwezigheid van deze ongewenste plant.

Herkenning en bestrijding Japanse Duizendknoop