Harderwijkse raad wil 23 april online vergaderen

Door Harry Schipper – De Harderwijkse gemeenteraad maakt zich op voor haar eerste online (video)vergadering en wel op donderdagavond 23 april.

Deze unieke en historische gebeurtenis wordt mogelijk dankzij door een spoedwet. De ministerraad stemde gisteren in met het wetsvoorstel. Of het technisch kan, is echter nog niet helemaal zeker.

Die spoedwet maakt het voor gemeenten, provincies en waterschappen mogelijk om – zolang fysiek vergaderen niet (of niet goed) mogelijk is – digitaal besluiten te nemen. “Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren”, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht weten.

Belangrijkste voorwaarde in de spoedwet, die nog bekrachtigd moet worden, is dat de online videovergaderingen openbaar blijven, in dit geval via een openbare videoverbinding. Ook moeten de gemeenteraadsleden voor elkaar en het publiek duidelijk herkenbaar zijn.
Minister Knops spreekt in een brief aan de Kamer de hoop uit dat de Tweede Kamer op 1 april over de spoedwet kan stemmen. 'Het is van het grootste belang dat het wetsvoorstel op de kortst mogelijk termijn in werking kan treden, zodat ook de decentrale volksvertegenwoordigingen kunnen doen waarvoor zij gekozen zijn: het nemen van besluiten in het algemeen belang’, aldus de minister.

Omdat de algemene verwachting is dat het wetsvoorstel op korte termijn al van kracht wordt, wil Harderwijk alvast een eerste begin maken met videovergaderingen. Daartoe besloot donderdagavond het presidium, een vergadering van alle fractievoorzitters, geleid door burgemeester Harm Jan van Schaik. Uiteraard was ook deze vergadering digitaal, via een online beeldbelprogramma.

“De raadsgriffie heeft opdracht gekregen om de mogelijkheden voor Harderwijk te onderzoeken”, bevestigt raadsgriffier Erik Lanning. Hij voegt daaraan toe dat 'er veel voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden en dat op z’n snelst komende week zal blijken of het online vergaderen daadwerkelijk doorgang kan vinden'.

De eerste videovergadering van de Harderwijkse commissie Ruimte staat gepland voor dinsdag 7 april, onder leiding van Edwin Enklaar. Deze vergadering zou eerst plaatsvinden op 26 maart, maar ging toen niet door vanwege de afgekondigde maatregelen om de corona-uitbraak te beteugelen.

Als deze eerste videovergadering technisch goed verloopt en ook voldaan kan worden aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals openbaarheid en stemmen, én als de spoedwet op tijd van kracht wordt, volgt donderdag 23 april dus de eerste online raadsvergadering. Waarschijnlijk zijn zowel de online commissie- als raadsvergadering net als de reguliere vergaderingen vanaf half acht ’s avonds live te volgen via de website van de gemeente. Het is nog niet duidelijk of de vergadering ook live is te volgen via HK13TV.