Harderwijk verlengt noodopvang jeugdige vluchtelingen met jaar

Door Harry Schipper – De gemeente Harderwijk toont zich bereid tegemoet te komen aan het verzoek van het COA om de noodopvang voor zo’n vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’ers) in het Harderwijkse asielzoekerscentrum met een jaar te verlengen.

Het gaat om jongens en meisjes tussen de vijftien en achttien jaar die alleen, zonder ouders of familie, naar Nederland zijn gekomen om asiel aan te vragen

Sinds januari van dit jaar is voor deze groep kinderen al noopvang gerealiseerd in het azc aan de Graaf Ottolaan, omdat er toen al heel veel jongeren in Ter Apel werden opgevangen en het daar veel te druk werd. De jongeren, die nu dus al een half jaar in de Harderwijkse noodopvang verblijven, worden vanuit het COA intensief begeleid: 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Tegelijk is het COA druk bezig om voor hen een permanente opvang-oplossing te vinden in andere gemeenten dan Harderwijk.

Het COA laat weten dat dit ‘gelukkig in diverse plaatsen al is gelukt en dat er gesprekken plaatsvinden over andere locaties’. Niettemin ‘is er nog altijd hoge nood om aan geschikte plekken te komen voor deze groep kinderen’. Om die reden wil het COA de overeenkomst met Harderwijk voor de noodopvang van de kinderen graag met een jaar verlengen en hoopt het COA nog langer van de opvang gebruik te mogen maken.

De ervaringen met de opvang van de jongeren in Harderwijk zijn positief, zo laat de gemeente weten. Omdat het aantal overlastmeldingen minimaal is, kijkt ook de politie positief naar een verlenging van de noodopvang.

Onderwijsaanbieder Landstede voert met de gemeente gesprekken over hoe de jongeren hier het beste onderwijs kunnen volgen. In Nederland gaan de meesten in de leeftijd van vijftien tot achttien naar een ISK, een Internationale Schakelklas. Omdat het ook voor Landstede lastig is voor zo’n grote groep op korte termijn onderwijs te realiseren zorgt het COA in de tussentijd voor geschikte dagbesteding voor de minderjarige asielzoekers.

Het COA realiseert de opvang binnen het bestaande azc, dat maximaal achthonderd asielzoekers mag opvangen. Het COA heeft die capaciteit al met 75 plekken afgeschaald om de noodopvang voor de vijftig amv’ers en hun begeleiders mogelijk te maken. Voor de kosten die met de noodopvang zijn gemoeid, kan de gemeente een beroep doen op geld van de rijksoverheid. Het kost de gemeente dus geen cent. Het COA informeert de omwonenden nog over de noodopvang en de gevolgen die dat voor hen heeft.