Harderwijk leent Alliander 2,4 miljoen euro voor verzwaren elektranetwerk

Door Harry Schipper – De gemeente Harderwijk wil gehoor geven aan de noodoproep van netwerkbeheerder Alliander aan gemeenten om extra geld om de noodzakelijke verdubbeling van de investeringen in het elektriciteitsnetwerk te kunnen realiseren.

De gemeente stelt - onder voorbehoud van goedkeuring door de raad - ruim 2,4 miljoen euro uit de gemeentekas aan Alliander beschikbaar in de vorm van een obligatielening

Een ‘reverse converteerbare hybride obligatielening’ om precies te zijn, wat zoveel zeggen wil als dat het geld vanzelf weer terugstroomt in de gemeentekas. Ietsje meer zelfs, namelijk ruim 46 duizend euro. De lening kan op termijn worden omgezet in aandelen, waarover Harderwijk van Alliander in het verleden altijd dividend uitgekeerd kreeg.

Alliander moet, om te kunnen voldoen aan de snel toenemende behoefte aan elektra, maar ook aan het toenemend aantal elektraleveranciers als windmolen- en zonneparken, het elektranetwerk fors uitbreiden en verzwaren. De investeringen moeten de komende tien jaar worden verdubbeld, anders ontstaan er problemen in de stroomvoorziening.

Alle aandeelhouders, meest gemeenten, kregen in mei de noodoproep van Alliander. Die hoopt zo 600 miljoen euro aan leningen te kunnen aantrekken.

De 2,4 miljoen is een bedrag dat is gebaseerd op het aantal aandelen dat Harderwijk heeft in Alliander. De netwerkbeheerder wilde graag nog eens een kwart meer geld van Harderwijk lenen, maar zover wil het gemeentebestuur niet gaan.