Harderwijk in halve finale verkiezing meest toegankelijke gemeente

In de nationale verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland is Harderwijk doorgedrongen tot de halve finale. Van de 352 gemeenten in Nederland bleven er in de eerste ronde 12 over waaronder Harderwijk. 

Op de campagne website heeft Harderwijk een eigen pagina met meer informatie: https://www.meesttoegankelijkegemeente.nl/gemeenten/harderwijk/

Wethouder Gert Jan van Noort onderstreept dat het ook in deze halve finale niet gaat om het winnen maar om ervan  te leren: “Harderwijk wil een gastvrije en toegankelijke gemeente zijn voor iedereen. Stemmen op de gemeente Harderwijk als meest toegankelijke gemeente, betekent een aanmoediging om onvermoeibaar door te gaan met het zoeken en vinden van verbeteringen in een zo breed mogelijke zin. 'Harderwijk zijn we samen' is geen loze kreet maar een serieuze opdracht.”
 
Stemmen kan tot en met 29 augustus 
                                                                                                                       
Tot en met 29 augustus kunnen alle Nederlanders stemmen op een van de twaalf gemeenten en daarmee aangeven welke in hun ogen het best werk maakt van toegankelijkheid. De vijf gemeenten met de meeste stemmen gaan door naar de finale, waarin ze worden beoordeeld door een vakjury.
 
Verkiezing georganiseerd door VNG                                                                                                                 
De verkiezing ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’ is  georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om aandacht te vragen voor het belang van toegankelijkheid. Vier miljoen Nederlanders met een beperking of chronische ziekte kunnen  nog niet altijd gelijkwaardig deelnemen in de samenleving door fysieke obstakels en bewuste en onbewuste uitsluiting.