Harderwijk gaat gedupeerden systeemfout opsporen

Dat geeft het College van Burgemeester en Wethouders Harderwijk aan in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA en GroenLinks. Landelijk zijn naar schatting 10.000 mensen slachtoffer van een systeemfout. 

Zij komen onder bijstandsniveau terecht door tegenstrijdige inkomensregeling

Landelijk wordt al gezocht naar een oplossing, maar die is er nog niet. Bovendien zijn slachtoffers vaak niet in beeld. Harderwijk gaat nu in navolging van onder andere de gemeente Nijmegen actief opzoek naar deze gedupeerden en kijkt hoe ze deze mensen een (tussen)oplossing kan bieden in afwachting van een landelijke oplossing.

PvdA-fractievoorzitter Wilco Bos is blij met deze aanpak van het College: “We zijn er trots op dat het College in Harderwijk niet gaat wachten op een landelijk oplossing, maar ervoor kiest om zelf een rol te pakken. Door een tussenoplossing te bieden, komen deze mensen eerder uit armoede.”

“Fijn dat onze gemeente het voorbeeld van Nijmegen volgt, en samen optrekt om zo snel mogelijk de gedupeerden in beeld te krijgen,” vult GroenLinks fractievoorzitter Wietske Hollanders aan, “Gezinnen komen buiten hun schuld door een fout van het systeem in armoede terecht. Goed dat Harderwijk hier oog voor heeft.”