Harderwijk Anders wil klankbord woningzoekenden Weiburg

Dinsdagavond waren de raadsleden Gert Vasse, Christel van der Stouw en Henk Vermeer van Harderwijk Anders op bezoek bij de informatieavond over het plan Nieuw-Weiburg in Harderwijk.

Tijdens dit werkbezoek gingen ze in gesprek met leden van de klankbordgroep (omwonenden), met vertegenwoordigers van Landstede, met projectontwikkelaars BPD en Veldboom en de betrokken medewerkers van de gemeente Harderwijk

Harderwijk Anders wil naast een klankbordgroep voor omwonenden ook een aparte klankbordgroep instellen voor mensen die een woning zoeken en mee willen praten over de invulling van het gebied (soort huizen, parkeerbeleid, groen etc) en zal hier komende week een voorstel voor naar de raad sturen.

Ze hebben zo een goed beeld gekregen van de plannen en kijken uit naar concrete plannen. Hier kunnen tussen de 800 en 1.500 gaan wonen!

Een belangrijk project dus gezien de grote behoefte aan woonruimte. De raad wil hier betaalbare koopwoningen laten bouwen voor lage inkomens en middeninkomens en 30% van het programma moet bestaan uit sociale huurwoningen.

Er was informatie over ideeën rond Duurzaamheid (groen en energie), Mobiliteit (verkeer en parkeren), relatie Wonen en andere functies (onderwijs, commercieel) en de gewenste beeldkwaliteit. Oftewel hoe gaat het er uit uit zien qua vorm en hoogtes.

In december moeten de uitgangspunten van het plan worden vastgesteld om half 2023 een samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaars te kunnen sluiten.

Lees ook:
Gemeente wil met Veldboom en BPD ontwikkeling Nieuw Weiburg oppakken