Green Deal Afvalvrije Festivals

In Harderwijk vinden ieder jaar veel evenementen plaats en dit zal alleen maar toenemen, onder andere door Stad als Podium. Een groot deel van deze evenementen wordt georganiseerd in de stad, op straat en op evenemententerreinen. Om veiligheidsredenen mag er tijdens die evenementen buiten alleen uit plastic glazen gedronken worden.

Dit levert enorm veel plastic afval op! Dat moet anders vindt Harderwijk Anders. Afgelopen donderdag heeft Maarten Reckman tijdens de laatste raadvergadering, namens zijn fractie, een voorstel ingediend om een eerste stap te zetten in de richting van ‘Green Deal afvalvrije festivals’.

Het doel is om te komen op een zo klein mogelijke belasting van het milieu tijdens festivals en evenementen binnen de gemeentegrenzen van Harderwijk.
 
Om dit te bereiken moeten organisatoren van evenementen aan verschillende aspecten denken bij het milieuvriendelijk organiseren van evenementen zoals het gebruik van duurzame productiemiddelen, bewust gebruik van materialen bij de opbouw van het evenement. Denk ook aan het gebruik van spanbanden i.p.v. tyraps, herbruikbare bebording (zonder datumvermelding), duurzaam materiaalgebruik bij decorbouw  maar ook het reduceren van niet natuurlijk afbreekbare afvalstromen door gebruik te maken van herbruikbare plastic glazen en afbreekbare disposables. Wat ook helpt is het gescheiden inzamelen en verwerken van diverse afvalstromen.
 
Tijdens een aantal evenementen in Harderwijk (bijvoorbeeld Rook & Roll Fest en het Happy Camper festival) werd al het goede voorbeeld gegeven door te werken met herbruikbare plastic statiegeld bekers. Door het hergebruik van deze glazen is de belasting voor het milieu aanzienlijk minder, 80-90% minder afval. Van Harderwijk Anders mogen die herbruikbare glazen ook nog een mooie opdruk krijgen om “Heerlijk Harderwijk” te promoten!
 
Dit alles vraagt wel nogal wat van de organisatoren van evenementen. Het vereist een andere manier van werken en uitbreiding van de personele bezetting. Het enthousiasme en draagvlak moet er dus ook onder organisatoren en ondernemers zijn. Harderwijk Anders heeft dan ook contact gezocht met organisatoren, ondernemers en leveranciers. Zonder uitzondering ziet iedereen het nut en de noodzaak van deze beweging in.
 
Omdat er van de organisatoren en ondernemers extra inzet wordt verwacht vindt Harderwijk Anders dat de gemeente zou moeten investeren in de randvoorwaarden die nodig zijn, allereerst op de locaties De Stille Wei en De Markt. Hier zullen wateraansluitpunten en afvoerfaciliteiten aangelegd moeten worden zodat bij drankuitgiftepunten de recyclebare bekers ook gespoeld kunnen worden voor hergebruik. Ook zal de gemeente, in het voorstel van Harderwijk Anders, zorg dragen voor de eerste aanschaf van de benodigde herbruikbare bekers. Voor het gescheiden afval-inzamelen zal onderzocht moeten worden welke systemen het beste aansluiten.
 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft Harderwijk Anders het college verzocht om de voorstellen rond duurzame evenementen verder uit te werken en vorm te geven zodat er in 2020 minimaal 3 grootschalige evenementen een Green Deal sluiten. Harderwijk Anders heeft hiervoor een budget van € 125.000, - gevraagd.

Om organisatoren te stimuleren een Green Deal Afvalvrije Festivals te sluiten wil Harderwijk Anders deze evenementen een bonus van 10% evenementensubsidie verstrekken. Niet zaken verbieden maar stimuleren van goed en duurzaam organiseren! Zo is en blijft Harderwijk een schone stad en “stellen we duurzaamheid centraal in ons handelen (collegeprogramma 2018-2022)”.