​Gezonde School vignet voor basisschool Het Startblok

Sinds 2014 worden scholen in Harderwijk gestimuleerd om een Gezonde School te worden. Hierbij worden ze ondersteund door JOGG-Harderwijk, inmiddels onderdeel van GA! De sportcoach Gezonde Leefstijl en zijn beweegteam helpen de scholen hierbij, daarnaast is de Gezonde Schooladviseur van de GGD betrokken.

Basisschool het Startblok Harderwijk gezonde school

Het Startblok heeft het themacertificaat Welbevinden van de Gezonde Schoolaanpak behaald.

Met een kick-off wordt de aandacht gevestigd op het behalen van dit thema en wordt er gevierd dat de school voldoet aan de voorwaarden om officieel een Gezonde School te mogen zijn. Daarnaast wordt er afgetrapt met het Junior Sportcoach project. Hierbij worden leerlingen ingezet om op het schoolplein een beweegaanbod te organiseren. De school ontvangt hiervoor een sport –en spelpakket van GA! Harderwijk. Ook met het Junior Sportcoach project van GA! Harderwijk laat de school zien Welbevinden hoog in het vaandel te hebben staan.