Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 13

Deze week in de gemeenteberichten: Doe mee aan het Stadsidee 2019, Definitieve uitslagen provinciale- en waterschapsverkiezingen 2019, Ontbijtsesie Krachtig Kleurrijk Harderwijk en lustrum voor Repair Café Harderwijk.

Realiseer je droom, doe mee aan het Stadsidee 2019

‘Wordt jouw droom straks werkelijkheid?’ Met deze vraag worden inwoners van Hierden en Harderwijk dit jaar, in het kader van de actie ‘Stadsidee 2019’, uitgedaagd om met baanbrekende ideeën en plannen te komen om hun buurt, wijk, dorp of stad mooier, leuker en leefbaarder te maken. Voor realisatie van het Stadsidee dat uiteindelijk door de inwoners wordt gekozen, is een bedrag van € 45.000,-- beschikbaar. Uiterlijk vrijdag 24 mei moeten de plannen via www.stadsidee.nl zijn ingediend. Alle inwoners van Harderwijk en Hierden bepalen vanaf 7 juni, in een stemronde via de website, welk idee wint.
 
Vierde editie
Het Stadsidee werd in 2016 geïntroduceerd en daagt inwoners uit ideeën aan te dragen om de openbare ruimte te verbeteren. De afgelopen drie edities zijn er tientallen creatieve ideeën ingestuurd. Vorig jaar won het idee om natuurcentrum De Rietmeen uit te breiden en aantrekkelijker te maken. De realisatie daarvan is al vergevorderd.
 
Het Stadsidee is een initiatief van de gemeente Harderwijk, bedoeld om inwoners de mogelijkheid te geven actief bij te dragen aan de inrichting van hun woonomgeving.
 

Definitieve uitslagen provinciale- en waterschapsverkiezingen 2019

Maandag 25 maart zijn de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap bekend gemaakt. De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland is bekend gemaakt door de voorzitter van het Hoofdstembureau, Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. De uitslag is te vinden op www.gelderland.nl/verkiezingen.
 
De definitieve uitslag van de verkiezingen voor Waterschap Vallei en Veluwe is bekend gemaakt door het centraal stembureau van het Waterschap. Deze uitslag is te vinden op www.vallei-veluwe.nl/verkiezingen.
  

Ontbijtsessie Krachtig Kleurrijk Harderwijk

Op donderdag 21 maart zat een groot aantal Harderwijker zorg- en welzijnsorganisaties aan de ontbijttafel bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland aan de Gelreweg. Partners van Krachtig Kleurrijk Harderwijk maakten kennis met elkaar en de organisatie. Ambulante Hulpverlening biedt onder andere zorg buiten een instelling in een vorm met begeleiding en dagbesteding. Verpleegkundige in de GGZ Salena Bosnic-Imelma; “Leer van elkaar want ervaringen kleuren je beeld. Alles begint met respect en oprechte interesse in elkaar. Ga in gesprek en behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.”
 
Van 2019 t/m 2022 vinden er ieder jaar vijf ontbijtsessies plaats bij diverse organisaties. Tweeëntwintig lokale organisaties die de intentieverklaring: ‘Samenwerkingsalliantie Krachtig Kleurrijk Harderwijk’ hebben ondertekend, gaan samen op zoek naar verbeterprojecten. Deze initiatieven leiden tot beter toegankelijke zorg, wonen en welzijn voor iedereen in Harderwijk en Hierden. Harderwijk zijn wij samen!
 

Gratis compost komende zaterdag

Aanstaande zaterdag 30 maart tussen 9.00 en 12.00 uur is er weer gratis compost voor inwoners van Harderwijk. Op vertoon van uw legitimatiebewijs kunt u gratis compost ophalen bij de gemeentewerf Snel Herstel, Gelreweg 2B te Harderwijk. Wees er snel bij want op = op. Bedankt voor de inspanningen die u levert om GFT-afval te scheiden van ander afval.
 

Feestelijke viering lustrum Repair Café Harderwijk

Zaterdag 23 maart is het Repair Café Harderwijk feestelijk geopend in ontmoetingstuin de Rietmeen. Het Repair Café bestaat 5 jaar en sindsdien zijn in 75 reparatiebijeenkomsten ruim 1600 bezoekers geholpen met het repareren van onder andere kapotte kleding, huishoudelijke apparatuur en fietsen. Hiermee werd het weggooien van spullen voorkomen en een bijdrage geleverd aan een duurzamere samenleving.

Bekijk hier onze video over het lustrum van het Repair Café Harderwijk.
 

Bromfietsen terug dankzij alerte buurt

Het team van Stadstoezicht heeft onlangs, dankzij een tip van oplettende buurtbewoners, twee gestolen bromfietsen teruggevonden. De bromfietsen waren verstopt op een speelplaats en in de begroeiing vlakbij snelweg A28. De bromfietsen zijn opgehaald en overgedragen aan de politie. De politie heeft de eigenaren opgespoord  en de bromfietsen teruggegeven.
 
De medewerkers van Stadstoezicht zijn altijd blij met meldingen van oplettende inwoners. Ook al lijkt er soms niets met een melding te gebeuren, achter de schermen is dat wel degelijk het geval. Blijf het dus vooral telefonisch (0341) 411 220 of via sociale media melden wanneer er volgens u iets bijzonders is in de openbare ruimte aan de hand is.
 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 4 april vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Stedenbouwkundig plan Waterfront fase 3 en Restauratie oude stadhuis. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
  

Voorkom vallen met ZekerBewegen van de Judo Bond

Elk jaar belanden bijna 100.000 senioren door een val binnen- of buitenshuis op de spoedeisende hulp. Klazien van Schaik (88) was nog nooit gevallen. Tot ze drie jaar geleden zonder aanleiding op haar keukenvloer klapte. “Er was niemand in de buurt om te helpen. Ineens besefte ik hoe kwetsbaar ik ben.”
 
Twee weken na haar valpartij schreef Klazien zich in voor de valtraining ZekerBewegen. De Judo Bond Nederland (JBN) wil met die training de bewegingsvrijheid van senioren vergroten, onder andere door veilig vallen en opstaan te leren. Door de training heeft Klazien haar zelfvertrouwen weer terug. Na een mogelijke val staat ze weer sneller op haar benen, en ze merkt dat ze soepeler en energieker is. Zo trekt ze wekelijks een paar baantjes in het zwembad.
 
VGZ vergoedt valpreventie
Wilt u ook goed leren vallen en opstaan? Of wilt u weten hoe u beter kunt bewegen? De training ZekerBewegen wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van de collectieve zorgverzekeringen van thuiszorg-, patiënten- en ouderenorganisaties. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.zekerbewegen.nu.
  

Bezoek windmolens Harderwijker afvaardigingen

Wethouder Christianne van der Wal bracht afgelopen vrijdag samen met afvaardigingen van de klankbordgroep en de inwonerspanel Windenergie Harderwijk, enkele leerlingen die de Windchallence hebben gewonnen en een afvaardiging van de gemeenteraad een bezoek aan het windturbinepark in Kampen en het windturbinetestveld in Lelystad. Het bezoek was een kennismaking met toepassing windenergie in voorbereiding op de komst van windmolens in het Lorentzgebied in Harderwijk.
  

Gooi geen vochtige toiletdoekjes in het toilet

Vochtige toiletdoekjes kunnen verstoppingen veroorzaken in het riool en de pompen van de rioolgemalen kunnen erdoor vastlopen. U kunt een bijdrage leveren dit te voorkomen door vochtige toiletdoekjes in de afvalbak te gooien.
 
Vastgelopen rioolgemaal
Op de verpakking van vochtige toiletdoekjes staat dat ze biologisch afbreekbaar zijn en u ze daarom in het toilet mag gooien. Alleen voordat de doekjes afgebroken zijn, vormen ze al een prop rond de waaier van de rioolpomp, waardoor deze verstopt raakt. Op de foto ziet u zo’n vastgelopen rioolgemaal .Het schoonmaken van de pompen kost veel tijd en extra elektriciteit. Door het vele extra onderhoud, verslijten de pompen sneller en zijn daardoor eerder aan vervanging toe. Uw hulp is hard nodig en belangrijk: gooi geen vochtige toiletdoekjes in het toilet!
 

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
17-3-2019 Boslaan 2-5: kappen 4 bomen
15-3-2019 Pascalstraat 6: autostalling
16-3-2019 Beneluxlaan 1: tijdelijke uitbreiding gebouw (kantoor/lokaal)
16-3-2019 Molenweg 45: tweede uitrit
16-3-2019 Veldkersmeen 108: uitbouwen woning voorzijde
17-3-2019 Larikslaan 1: splitsen woning
18-3-2019 Ceintuurbaan 2- 20: herinrichten gebouw 20 (gm)
19-3-2019 Zuiderzeeboulevard 22: bouwen speeltoestel en milieuneutrale wijziging
19-3-2019 Trompetdreef 38: uitbreiden woning
20-3-2019 Parkweg 6: kappen 16 bomen
20-3-2019 Potgieterstraat 15: plaatsen dakkapellen (voor en achter)
18-3-2019 Kuulekamp 11: betonnen schutting
20-3-2019 Kranenburglaan 17: verbreden oprit
20-3-2019 Tesselschadelaan 6: pakket- en briefautomaat
20-3-2019 Industrieweg 15: herindeling bedrijfsgebouw
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
15-3-2019 Waterfront overloopterrein: zonnepark (carport) in strijd regels ro
15-3-2019 Vischmarkt 20: renoveren woning (gm)
18-3-2019 Schoenmakersstraat 17: kozijnen rijksmonument
18-3-2019 Donkerstraat 27A: verbouwen pand en reclame (1 uiting)
18-3-2019 Bellstraat 3: uitbreiden distributiecentrum
19-3-2019 Celsiusstraat 43: aanpassen gevels
19-3-2019 Zuiderzeestraatweg 95: berging in strijd regels ro
19-3-2019 Guido Gezellelaan 255: wijzigen compartimenten en gevel
20-3-2019 Evertsenlaan 47: dakopbouw
20-3-2019 Molenweg 47: erfafscheiding
20-3-2019 Westrak 31: wijzigen gevel
21-3-2019 Zeppelinstraat 10: bedrijfspand, reclame en inrit
21-3-2019 Jan Luykenlaan 1 t/m 89 oneven (Dichterskwartier): appartementencomplex met kantoor/winkelfunctie op begane grond
 
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen(reguliere procedure):
21-3-2019 Hondegatstraat 5: zonnescherm
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
5-12-2018: De Schutse, Beneluxlaan 1, 3844 AK in Harderwijk voor het vergroten van twee bestaande lokalen
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
13-3-2019: Glindweg 8, 3849 MC in Hierden voor het slopen van bijgebouwen;
18-3-2019: Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een kazerne
15-3-2019: Bondamlaan 3, 3843 CX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een complex
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 

 Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Julianalaan 22.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 

 Ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Haaksepad 1

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 8 appartementen op het perceel Haaksepad 1 te Harderwijk.
 
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Ten behoeve van de omgevingsvergunning is een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van 8 appartementen mogelijk gemaakt.
 
De ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Haaksepad 1 en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde liggen met ingang van 28 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. T. Wendt, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00239-/NL.IMRO.0243.PB00239-0001). Het ontwerp (NL.IMRO.0243.PB00239-0001) is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenzeebuurt.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. Haverkamp, tel. 411 911.