Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 32

Deze week o.a. in de gemeenteberichten: ​Straatnamen sporters ingediend nieuwe wijk Harderweide, Ook in de zomer NIX18, en speeltoestel kapot? Gebruik de BuitenBeter app.

Straatnamen sporters ingediend nieuwe wijk Harderweide

De commissie die zich in opdracht van de gemeente Harderwijk bezighoudt met de straatnamen in de gemeente, heeft van 25 inwoners 59 nominaties van sporters uit binnen- en buitenland ontvangen. Hiervan zijn 25 namen van sporters uit de regio. In het voorjaar deed de straatnamencommissie een oproep aan inwoners om met namen van bekende sporters te komen voor de straten in Harderweide, onderdeel van de wijk Drielanden. In verband met privacy worden de genomineerden niet bekend gemaakt.

Openbare vergadering voorjaar 2021
De commissie gaat de komende maanden de gegevens van de genomineerden nader onderzoeken en waar nodig aanvullen. De Historische vereniging Herderewich verleent hieraan medewerking voor zover het namen van sporters uit Harderwijk en Hierden betreft. Voordat de commissie met een advies naar het college van burgemeester en wethouders gaat, worden de voorstellen in het voorjaar van 2021 tijdens een openbare vergadering besproken. Inzenders van namen ontvangen voor deze vergadering een uitnodiging. Zij kunnen hun voorstel dan toelichten en vragen van de commissieleden beantwoorden.

Ook in de zomer NIX18

De zomer is voor veel pubers een prachtige tijd. Feestjes of samen met vrienden op vakantie. Maar… verleidingen liggen overal op de loer. Dat maakt het voor veel ouders ook een spannende tijd. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus verplaatsen feestjes zich naar thuis of elders. 1,5 meter blijft de norm, maar hoe gaat uw kind met drank, drugs en tabak om als u er niet bij bent? En wat kunt u doen om uw kind hierbij te helpen?

Tips
  • Spreek van tevoren af dat uw kind tijdens het feest of op vakantie geen alcohol drinkt en niet rookt. Uit onderzoek blijkt dat dit veel helpt.
  • Blijf consequent en maak geen uitzonderingen. Dat voorkomt discussies als ‘de vorige keer mocht het wel, waarom mag het nu dan niet?’
  • Beloon uw kind als het zich aan de afspraak houdt.
  • Heeft uw kind toch gedronken of gerookt? Bespreek dit dan op een rustig moment.
Waarom is de afspraak ‘NIX 18’ zo belangrijk?
De hersenen van kinderen zijn extra kwetsbaar voor alcohol en tabak. Zowel drinken als roken vergroten de kans op allerlei vormen van kanker. Daarnaast nemen door alcohol remmingen af, waardoor jongeren sneller over hun grenzen gaan. Ze krijgen dan eerder met agressie, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken. Kijk op www.nix18.nl voor meer tips, filmpjes en oefeningen.

Raadsinformatie

In de maand augustus zijn er geen raads- en commissievergaderingen. De eerstvolgende vergadering is donderdag 3 september, Commissie Ruimte.

Speeltoestel kapot? Gebruik de BuitenBeter app

In de zomerperiode spelen de kinderen meer buiten en misschien valt het u of uw kind wel eens op dat er een speeltoestel in Harderwijk of Hierden kapot is.

Meld het direct via uw smartphone! Download de gratis BuitenBeter app, maak een foto van de situatie, de locatie wordt automatisch bepaald en na toevoegen van enkele gegevens wordt de melding direct verstuurd naar de gemeente.

Zodra uw melding is ontvangen gaan wij hier direct mee aan de slag. Wij zorgen ervoor dat we het probleem binnen drie dagen verhelpen. Bij een gevaarlijke situatie lossen we het probleem dezelfde dag nog voor u op.

Kleinschalige optredens vooraf melden

Alle soorten kleinschalige optredens moeten minimaal 7 werkdagen van te voren schriftelijk gemeld worden bij evenementen@harderwijk.nl. De gemeente kan dan vooraf samen met de organisatoren bepalen of het optreden op een veilige plaats en in een veilige vorm kan plaatsvinden.

Optredens van straatartiesten, muziek-, theater- en dansgroepen in welke vorm dan ook kunnen plaatselijk zorgen voor extra drukte in de binnenstad of op de Boulevard. Toeschouwers houden daardoor onvoldoende afstand en de doorstroming stagneert. Dit vergroot het risico op verspreiding van het coronavirus.

Heeft u vragen? Bel de gemeente 0341 411 911.

Quarantaine na vakantie


Er zijn (delen van) landen waar een oranje reisadvies van kracht is vanwege het #coronavirus. Reizigers uit deze landen krijgen het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan zodra zij in Nederland aankomen.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

23-7-2020 Ceintuurbaan 4 -23: schuur
23-7-2020 Weegbreemeen 31: dakkapel (voorzijde)
13-7-2020 Grevenhofsweg: paardenbak in strijd regels ro
25-7-2020 Burg. Van Meursstraat 26, 28,30,32 en 34: renoveren 5 woningen
27-7-2020 Zeestraat 14: uitbreiden woning
28-7-2020 Heijermansstraat 20: nokverhoging
27-7-2020 Glindweg 14a: schuur ombouwen naar overkapping
29-7-2020 Bredeweg 1: tijdelijke woonunit in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

30-7-2020 schepen Meridiaan en Vrijheid: b&b in strijd regels ro
30-7-2020 Bredeweg 1: uitbreiden woning in strijd regels ro
30-7-2020 Parallelweg 4: erfafscheiding
30-7-2020 Donkerstraat 9a, 9b en 9c: verbouwen pand (realiseren 3 app. op 1e en 2e verdieping)
30-7-2020 Parallelweg 26-17: kappen 7 bomen
30-7-2020 Grevenhofsweg: paardenbak in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

24-7-2020 Havenspoort 1 t/m 89, 89a en 89b: 47 appartementen in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

- Korhoenlaan 1-10: kappen 1 boom; 21-9-2020
- Strandboulevard Oost 14: verbouwen pand tegen stadsmuur (RM); 22-9-2020

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

22-7-2020: Kadastraal perceel A 4310 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schuur
23-7-2020: Wouterskampen 66, 3849 BC in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning
24-7-2020: Van Hall-laan 6, 3843 WR in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een complex

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:

- vastgesteld bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades (tot 3/9)
- ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad - Tinnegieter (tot 3/9)

De bekendmakingen kunt u inzien op harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. (0341) 411 911.

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor

- Standplaats 1 op de maandag bij het winkelcentrum Stadsdennen aan Stichting Geylani. Ambulante handel betreft de verkoop van dameskleding en kledingaccessoires. De vergunning is verzonden op 30 juli 2020.

- Standplaats 1 voor zaterdag 19 september 2020 aan Brandwise B.V. Ambulante handel betreft sampling activiteit met hondensnacks. De vergunning is verzonden op 30 juli 2020.

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken ligt vanaf 5 augustus tot 16 september 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.