Gemeente nieuwsberichten week 3

Met deze week: Geluksroute van start, iedereen extra allert tijdens de donkere dagen, horeca binnenstad een uur langer open door de weeks en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen. 

Geluksroute van start op Blue Monday in Harderwijk

Maandag 15 januari gaf wethouder Gert Jan van Noort het startsein voor de Geluksroute. De Geluksroute is voor Harderwijkers met een chronische ziekte of beperking die in sociaal isolement verkeren. Het project is een pilot van één jaar waarbij inwoners worden uitgedaagd op zoek te gaan naar hun passie. Zij krijgen hierbij ondersteuning van consulenten van welzijnsorganisatie ZorgDat.
 
Inwoners die deelnemen aan de Geluksroute ontvangen eenmalig een welzijnsbudget van maximaal 450 euro. Het budget is bedoeld voor 75 inwoners die in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:
•        18 jaar of ouder
•        Inwoner van de gemeente Harderwijk
•        Chronische ziekte of beperking
•        Sociaal isolement
 
Inwoners kunnen zich niet zelf aanmelden voor de Geluksroute. Dat gaat via een familielid, huisarts, welzijnsorganisatie of een andere tussenpersoon. ZorgDat beoordeelt tijdens een huisbezoek of de inwoner in aanmerking komt voor het welzijnsbudget.
 
Informatie
Inwoners kunnen het komende jaar aangemeld worden via het aanmeldformulier op www.zorgdat.nl/geluksroute. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij ZorgDat, Maritha van Huizen, tel. 0341  43 46 56 of per email Geluksroute@zorgdat.nl.

Iedereen extra alert tijdens de Donkere Dagen

Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Want als het ’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is.
Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken. Niet alleen politiemensen worden tijdens de wintermaanden ingezet op dit ernstige delict. Ook de gemeenten zetten een extra tandje bij. Daarnaast zijn ook de ogen en oren van alle inwoners in de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten hard nodig om verdachte zaken aan de politie te melden.
 
Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad
Mensen kunnen de politie bellen als zij in de buurt situaties zien die zij niet vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde auto’s. In geval van spoed of op heterdaad betrappen, kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Bent u zelf slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte! Op www.politie.nl bij thema Woninginbraak vindt u meer tips om inbraak te voorkomen.

Harderwijk opent Taalcafé

Woensdag 17 januari is het taalcafé geopend door wethouder Gert Jan van Noort. De bibliotheek Noordwest-Veluwe organiseert wekelijks het taalcafé voor het oefenen van de Nederlandse taal in Molen de Hoop aan de Havenkade 9 van 9.30 – 11.30 uur. Het Taalcafé is vooral bedoeld voor mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Samen met stadsgenoten kan een ieder gratis meedoen. Taalvrijwilligers begeleiden deelnemers op diverse manieren met alles wat daarbij komt kijken, bijvoorbeeld een juiste uitspraak, het vergroten van de woordenschat, enzovoort. Meer informatie kunt u opvragen bij taalhuis@bnwv.nl. 

Jaarwisseling in Harderwijk rustig verlopen

De jaarwisseling in Harderwijk en Hierden is rustig verlopen. Burgemeester Van Schaik  is tevreden over de sfeer en het verloop van de jaarwisseling. Hij bedankt politie, brandweer, Stadstoezicht en alle inwoners die hebben bijgedragen aan het goede verloop hiervan. Ook bedankt hij iedereen, jong en oud, die geholpen heeft om alle resten van het vuurwerk weer op te ruimen. Meer informatie op www.harderwijk.nl.

Proef horeca binnenstad: één uur langer open doordeweeks

Donderdag 1 februari start een proef waarbij de horeca in de binnenstad van Harderwijk doordeweeks één uur langer open mag zijn tot 02.00 uur. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Harderwijk, wil een gastvrije horeca bieden. De KHN heeft  de burgemeester daarom verzocht om een proef te houden met een uitloop uur.
In dat laatste uur mag de horeca open zijn, maar worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Meer informatie op www.harderwijk.nl.

Rioolreiniging en -inspectie industrieterrein Lorentz

Jaarlijks laat de gemeente Harderwijk een gedeelte van het rioolstelsel onder hoge druk reinigen en inspecteren. Dit jaar zijn de gemengde en vuilwaterriolen op het industrieterrein Lorentz (tussen N302 en Newtonweg) aan de beurt. De werkzaamheden duren tot eind februari. Afhankelijk van het weer kan het werk worden uitgesteld of ’s nachts worden uitgevoerd.
 
Hinder
U kunt de riolering gewoon blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. Auto’s kunnen tijdelijk de straat blokkeren of ’s nachts beperkte geluidsoverlast veroorzaken. De riolering wordt onder hoge druk gereinigd. Hierbij kan rioollucht ontsnappen via de watersloten in de woningen. Mogelijk hoort u een borrelend geluid in de toiletpot, wastafel en/of doucheputje. Als er rioollucht ontsnapt, kan in een enkel geval het water in de watersloten van het toilet en andere afvoeren mee omhoog komen. Wij raden u daarom aan, als de reinigingsauto’s bij u in de straat bezig zijn, het deksel van het toilet te sluiten en zo mogelijk te verzwaren. Heeft u na de werkzaamheden last van rioolstank in de woning, dan is de stankafsluiter van een wastafel of douche leeggezogen. Even de kraan laten lopen is vaak al voldoende om dit te verhelpen. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast. Van de na-inspectie ondervindt u geen hinder.
 
Meer informatie: Snel Herstel, tel. 411 333.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
2-1-2018 Smeepoortstraat 19: wijzigen gevel
1-1-2018 Korhoenlaan 1-86: kappen 1 boom
3-1-2018 Stationslaan 22: herstellen voegwerk (GM)
5-1-2018 Lorentzstraat 13: wijzigen inrichting
29-11-2017 Zwaluwenweg 5: uitbreiding veehouderij
8-1-2018 Markt 20: reclame (2 objecten)
9-1-2018 Kleine Varenweg 14: woning
9-1-2018 Bosboom Toussaintstraat 1: van kozijnen
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
8-1-2018 Korhoenlaan 1-123: kappen 1 boom
12-1-2018 Korhoenlaan 1-76: kappen 1 boom
12-1-2018 Kastanjelaan 26 : nokverhoging in strijd regels ro
12-1-2018 Ruiversdam 20 (Hoge Varen kv 32: woning in strijd regels ro
12-1-2018 Westeinde 27: reclame (2 objecten)
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure):
12-1-2018 Wijtgraaf 51: kappen 3 bomen
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Stadsweiden en Binnenstad: ondergrondse containers; 21-2-2018
- Graaf Ottolaan 2: woningaanpassing WMO; 26-2-2018

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
29-11-2017: H. Bos, Zwaluwenweg 5, 3849 NC in Hierden, voor het in gebruik nemen van een bestaande loods.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
20-12-2017: Vlierburgweg 1, 3848 CZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een berging.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Frankrijk–Boomkamp 27

Het ontwerpbestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27 maakt de bouw van een (tweede) vrijstaande woning op het perceel Boomkamp 27 mogelijk.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 januari 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00187-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00187-/NL.IMRO.0243.BP00187-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenfrankrijk.
 
Zakelijke beschrijving: ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.