Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 25

Met deze week: Laat uw grofvuil ophalen, kent u iemand die een lintje verdient? en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Bijzonder boek markeert officiële opening oude Stadhuis

Op symbolische wijze heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik het oude Stadhuis aan de Markt geopend. In september is het pand volledig klaar en open voor publiek. Wethouder Jeroen de Jong ging tijdens de openingsbijeenkomst in op de renovatie van het pand. Met schrijver Jos Kunne reikte hij vervolgens de eerste exemplaren van het boek ‘Het gouden hart van de stad – Het Oude Stadhuis van Harderwijk’ uit.
 
Oude Stadhuis is officieel geopend maar nog niet helemaal klaar
De burgemeester opende samen met plaatsvervangend voorzitter van de raad Laurens de Kleine officieel de gerestaureerde raadzaal. Daarmee werd het gebouw op symbolische wijze teruggegeven aan de inwoners van de gemeente. Het gebouw is nog niet toegankelijk voor het publiek. De laatste werkzaamheden zijn nodig om het gebouw volledig klaar te hebben. De restauratie is tot stand gekomen in samenwerking met MIR architecten, De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Monumentencie's, Sure Vastgoed en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.
 
Net als honderd jaar geleden is er een boek bij een ingrijpende renovatie
Het pand was afgelopen twee jaar gesloten in verband met een flinke renovatie, nadat de gemeenteraad hiermee had ingestemd. De laatste grote renovatie was in 1922. Over de raadzaal verscheen toen een boek ‘De raadzaal van Harderwijk. Monument van historie en kunst’ over de renovatie. En ook nu geeft het boek ‘Het gouden hart van de stad – Het Oude Stadhuis van Harderwijk’ een inkijk in de geschiedenis en in de renovatie. Het boek is voor een bedrag van € 24,95 verkrijgbaar bij het Stadsmuseum en het Toeristisch Informatiepunt van Heerlijk Harderwijk.
 
Het gebruik van het pand is overgedragen aan de huurders
Het pand is straks het onderkomen van Cultuurkust, Popschool en het Toeristisch Informatiepunt van Heerlijk Harderwijk. Wethouder Jeroen de Jong feliciteerde deze organisaties met hun nieuwe huisvesting. Deze organisaties gaan in september het pand openen voor publiek. Het monumentale Stadhuis wordt weer toegankelijk voor publiek als ontmoetingsplek voor historie, cultuur en muziek. Als één van de eerste bijzondere activiteiten is een tentoonstelling van trouwfoto’s gepland. Bekijk ook de video

Blauwalgen aangetroffen in Triasgracht Drielanden Harderwijk

Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de Triasgracht  in de wijk Drielanden Harderwijk. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Blauwalgen ontstaan in stilstaand water bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst.
 
Contact met het water kan leiden tot huiduitslag en maag- en darmproblemen. Het contact met water kan gebeuren bij het inslikken van water of als men via de huid of ogen in contact komt met de blauwalgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het water is het voldoende om daarna goed te douchen. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief meer water binnenkrijgen dan volwassenen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden. Bij honden die ziek worden is het verstandig om bij een bezoek aan de dierenarts te melden dat het dier met blauwalgen in aanraking is geweest.
 
Waarschuwingsbordjes
De gemeente heeft waarschuwingsbordjes bij de watergangen/vijvers geplaatst. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken.
 
Meer informatie over blauwalg is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe, www.vallei-veluwe.nl/blauwalg

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 27 juni vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Beleid Historische schepen en Markering Stadsmuren. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Kent u iemand die een lintje verdient?

Familieleden, kennissen of vrienden die het initiatief nemen om iemand anders te willen onderscheiden zijn belangrijk. Zonder hen worden er geen voordrachten gedaan en worden er geen lintjes uitgereikt.
 
Vóór maandag 1 juli
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Neem dan eerst contact op met het Kabinet van de burgemeester, tel. 411 911.  De voordracht voor de lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag 2020 moet uiterlijk 1 juli 2019 zijn ingediend. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op lintjes.nl

Feestelijke start Leergeld Randmeren

Woensdag 12 juni was de feestelijke startbijeenkomst van Leergeld Randmeren. Leergeld Randmeren wil het mogelijk maken om alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde wonen circa 2500 kinderen in gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen. De Rabobank Foundation heeft een cheque van 10.000 euro aan Leergeld Randmeren overhandigd.

Expositie 'Het gezicht van Harderwijk' in het Stadsmuseum

Op zaterdag 15 juni opende wethouder Gert Jan van Noort de expositie ‘Het gezicht van Harderwijk’ van fotografe Frea Kroese in het Stadsmuseum. In de expositie kunt u foto’s en verhalen van Harderwijkers en Hierdenaren zien; mensen van Nederlandse oorsprong en mensen met een migratie-achtergrond. Het zijn dubbelportretten van gewone mensen die iets gemeenschappelijks hebben in hun werk, school, hobby of sport.
 
De expositie is van 17 juni tot en met 1 september te zien. Van de portretten is ook een fotoboek gemaakt door Wedding en te koop in de winkel van het Stadsmuseum en bij de Bruna. Met dit initiatief wil Frea muren tussen de verschillende culturen verder verlagen. Informatie: Hetgezichtvanharderwijk.nl. 

Laat uw grofvuil ophalen

Grofvuil, zoals meubels en matrassen, wordt 1 maal per 2 weken op maandag en alleen op afspraak, opgehaald door Aconov. Bel 0800 222 4 111 of kijk op www.aconov.nl. Kosten zijn € 32,50 per kubieke meter. Voorwaarde is dat het afval handzaam is samengebonden en niet te zwaar is. Betalen voor het ophalen van grofvuil kan op de inzameldag zelf contant of per pin aan de chauffeur van het inzamelbedrijf. Betaalt u via een overschrijving, dan moet het bedrag uiterlijk op de vrijdag voor de inzameling voor 12.00 uur binnen zijn (rekeningnr. NL26 ABNA 042.51.39.840 ten name van Remondis Inzameling en Recycling BV).
 
Geef uw spullen een tweede leven
Breng oude spullen die voor een ander nog bruikbaar zijn naar kringloopwinkel Het Goed, Zuiderbreedte 15 in Harderwijk. Het Goed haalt de spullen desgewenst gratis op. Maak hiervoor een afspraak via tel. 274 480 of via www.hetgoed.nl.
 
Voor vragen over afvalinzameling: Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl. Overige informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

OV-inloopspreekuur voor senioren

Inloopspreekuur over het openbaar vervoer voor senioren. Elke vierde donderdag in de maand (behalve juli en augustus) van 10.00 tot 11.30 uur in de Bibliotheek in het Huis van de Stad. Het eerstvolgende DeHet Herstvolgend inloopspreekuur is donderdag 27 juni. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 5-6-2019 Molenweg 12: uitbreiden woning, kappen 5 bomen en uitrit
 • 5-6-2019 Parallelweg 26-197: kappen 1 boom
 • 6-6-2019 Vuldersbrink diverse huisnrs: vervangen balustrades
 • 6-6-2019 Groevenbekerhout 30: wijzigen uitrit
 • 6-6-2019 Jannevroukamp 8: overkapping
 • 7-6-2019 Schippersmeen 147: uitbreiden woning
 • 9-6-2019 Zomerweg 2A: wijzigen gevels en plaatsen kap
 • 11-6-2019 Goede Reede 1: wijziging verleende vergunning en uitrit
 • 11-6-2019 Hoofdweg 4: veranderen pand
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 11-6-2019 Hondegatstraat 11, 11A t/m 11D: verbouwen pand naar 4 woningen
 • 11-6-2019 Industrieweg 19: herindeling bedrijfsgebouw in strijd regels ro
 • 12-6-2019 Stobbeweg 17: aanpassen constructie verdiepingsvloer
 • 12-6-2019 Archimedesstraat 5: verplaatsen 3 bomen
 • 13-6-2019 Lageweg: kap 6 bomen
 • 13-6-2019 Lageweg: inrit
 • 13-6-2019 Sleutelbloemdreef 9: woning
 • 13-6-2019 Vondellaan 6: raam voorgevel
 • 13-6-2019 Dennenlaan 49: erker
 • 13-6-2019 volkstuinen Friesegracht: bouwwerken
 • 14-6-2019 Stobbeweg 17: kappen 18 bomen
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
14-6-2019 Brouwersbosweg 18: corrigeren dieraantal. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verleende Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Stichting Cultuurkust locatie Markt , Markt 1, 3841 CE Harderwijk. Vergunning is verzonden op 14-06-2019.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Stichting Cultuurkust locatie Markt , Markt 1, 3841 CE Harderwijk. Vergunning is verzonden op 14-06-2019.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 19 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.  
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van het Huttenfeest heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met  15 juli 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van mobiel puinbreken ontvangen:
8-5-2019: (voormailig) VSE Weiburglaan 6, 3844 KZ in Harderwijk voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker in de periode van juli 2019 tot en met november 2019
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
6-6-2019: Hofdijkstraat 74, 3842 ZM in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
5-6-2019: Molenweg 12, 3849 RM in Hierden voor het slopen van een giertank
5-6-2019: Friesegracht 43, 3841 GN in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
4-6-2019: Horloseweg 38, 3845 LA in Harderwijk voor verwijderen van asbest en het slopen van schuren
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Evenementenvergunning
De gemeente heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het evenement Podiumspektakel dat van 4 t/m 6 juli 2019 op het Kloosterplein Harderwijk wordt georganiseerd. De parkeerplaats P17 Klooster wordt voor dit evenement gebruikt. Parkeerplaats P17 Klooster is van vanaf 30 juni 2019 24.00 uur tot en met maandag 8 juli 2019 18.00 uur afgesloten. U kunt parkeren op P19 Westeinde of P2 Ir. Lelykade.
 
Controle toeristenbelasting
Overnachten er mensen van buiten de gemeente op je bedrijf, in je woning of op je terrein en betalen ze (in welke vorm dan ook) voor die overnachting? Dan ben je verplicht om toeristenbelasting aan ons af te dragen. Het tarief voor toeristenbelasting is vastgesteld op € 0,87 per persoon, per nacht. De belasting mag doorberekend worden aan degene die overnacht. De komende maanden controleren we op overnachtingen en toeristenbelasting.
 
Melding doen
Biedt je gelegenheid tot overnachting, bijvoorbeeld via Airbnb, Stichting Vrienden op de fiets of aan arbeidsmigranten, en draag je hiervoor (nog) geen toeristenbelasting af? Meld dit dan schriftelijk bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht via contact@meerinzicht.nl. Meer informatie? Neem dan contact op met team belastingen Meerinzicht, tel. 085 110 81 09.