Gemeente helpt Uwoon aan belastingvoordeel

Door Harry Schipper – Met de simpele belofte dat het gemeentebestuur voor de plekken waar UWOON in Harderwijk nieuwe huurwoningen gaat bouwen wil meewerken aan de benodigde omgevingsvergunning, maakt de woningcorporatie aanspraak op belastingvoordeel.

Dat belastingvoordeel kan voor UWOON oplopen tot een bedrag van ruim drie miljoen euro

Dat zit zo. UWOON moet aan de rijksoverheid elk jaar over iedere woning die zij verhuurt een heffing betalen, de zogeheten verhuurderheffing. Tegelijk kan de corporatie – evenals particuliere verhuurders die ook verhuurheffing moeten afdragen - een fiscaal voordeel krijgen als zij investeert in de nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur.

De overheid wil graag dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd. Daarom is de heffingskorting ingevoerd. Aanvankelijk alleen voor gebieden waar de woningnood het allergrootst is. Door een in november door de Tweede Kamer aangenomen wetswijziging geldt de heffingskorting nu in heel Nederland, dus ook in Harderwijk.

Concreet betekent dit dat er voor projecten in Harderwijk een heffingsvermindering van 25 duizend euro per woning geldt. Voorwaarde is dan wel dat er minimaal 62.500 in zo’n woning wordt geïnvesteerd en dat de huur daarna niet uit mag komen boven de zogeheten ‘aftoppingsgrens’, ofwel niet meer mag zijn dan 619 euro per maand.

Bovendien geldt als voorwaarde dat er voor de nieuwbouwwoningen een omgevingsvergunning moet zijn afgegeven. Of, als die er nog niet is, er door de gemeente een intentieverklaring moet zijn getekend, waarin staat dat zij wel wil meewerken aan zo’n omgevingsvergunning.
UWOON laat bij monde van Iris Uittien weten blij te zijn met de nu door de gemeente ondertekende intentieverklaring, maar niet verrast. “Dat waren we geweest als die intentieverklaring niet zou worden ondertekend”, laat de UWOON-manager wonen weten. “Het is namelijk vrij normaal dat gemeenten hieraan meewerken”, stelt ze ook.

Volgens de gemeente wil UWOON nog deze maand voor zeven woningbouwprojecten een aanvraag indienen. Vier ervan zijn aanvragen die ook al in 2018 zijn ingediend en waarvoor nu een nieuwe aanvraag wordt ingediend op grond van de regeling van dit jaar. Dat levert vijfduizend euro voordeel per woning op, omdat in 2018 de korting 20.000 euro per woning bedroeg. 

Volgens Uittien wil UWOON de komende tijd 235 woningen in Harderwijk bouwen, waarvan 127 met een huur tot 619 euro. Daarmee zou het fiscale voordeel voor de woningcorporatie uitkomen op meer dan drie miljoen euro. Uittien kan dit bedrag niet bevestigen. Zij wijst erop dat zo’n bedrag niet groot is in vergelijking met de jaarlijkse verhuurheffing die het rijk de corporatie oplegt. “Die heffing komt uit op ongeveer twee maanden huur per jaar”, weet ze. UWOON heeft jaarlijks zo’n zestig miljoen euro aan inkomsten uit huur, dus dat zou betekenen dat daarvan tien miljoen als verhuurderheffing naar het rijk gaat. “Elk jaar dus””, onderstreept Uittien, er fijntjes aan toevoegend:  “En die heffingskorting is eenmalig.”

B en W van Harderwijk hoefden niet lang na te denken over het tekenen van de gevraagde intentieverklaring. De heffingskorting betekent immers toch een stevige impuls om te investeren in nieuwbouw van sociale huurwoningen met een lage huur. Zelf doet de gemeente sinds 2017 ook een duit in het zakje: voor elke nieuw gebouwde huurwoning met lage huur kan de verhuurder een bijdrage krijgen van tweeduizend euro.