Gemeente Harderwijk positief over nadere verkenning woningbouw op Welkooplocatie

De gemeente Harderwijk is bereid om samen met de initiatiefnemer te gaan kijken of en in hoeverre op de ‘Welkooplocatie’ woningen gebouwd kunnen worden in de toekomst. Het college is positief over een nadere verkenning en uitwerking van dit plan. De eigenaar van de grond heeft dit plan ingediend bij de gemeente.

In het gebied tussen de Krommekamp en de Newtonweg zit nu een Welkoop. Daarachter liggen meerdere kassen die niet meer in gebruik zijn

Vandenbrink Onroerend Goed, de grondeigenaar, zou graag het gebied willen ontwikkelen met woningbouw. Hij heeft hiervoor samenwerking gezocht met ontwikkelaar en bouwer van Wijnen. Samen hebben zij dit idee ingediend.
 
Kijken naar levensvatbaarheid
De woningbouwopgave is groot; niet alleen in Harderwijk maar in het hele land. In principe heeft de gemeente Harderwijk tot 2030 voldoende bouwplannen. Maar de minister adviseert om daar – als het kan – wat boven te gaan zitten. De gemeente is daarom blij met extra kansen voor mogelijke woningbouw die zij kan onderzoeken. Uiteraard speelt de omgeving hier een hele belangrijke rol in. Eerst gaan we kijken of de plannen haalbaar zijn. Voor dit onderzoek is nu groen licht gegeven. Daarna gaan we met omwonenden en andere betrokkenen in gesprek.

Welkoop terrein Harderwijk

Van den Brink Onroerend Goed

Adresgegevens

Horster-Engweg 5
3853 ME Ermelo

Telefoon

T. 0341-553143

Meer info