Gemeente Harderwijk en ZorgDat tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op dinsdag 28 mei tekenden wethouder Gert Jan van Noort en bestuursvoorzitter Henk Eijsenga van ZorgDat een samenwerkingsovereenkomst over de visie van inclusief welzijnswerk.

Samenwerken aan een inclusieve samenleving

In juni 2018 is een start gemaakt voor de samenwerking aan een gezamenlijk doel, namelijk een inclusieve samenleving. Hoe ziet dat er uit en wat is de rol van welzijnswerkers hierin? Met de ondertekening is lokaal samenwerken aan meer inclusie officieel van start gegaan.

Tot stand komen van overeenkomst
Vorig jaar namen inwoners, welzijnswerkers, beleidsambtenaren en bestuurders afzonderlijk deel aan inspiratiebijeenkomsten, die de basis vormden voor het maken van een samenwerkingsovereenkomst. Tijdens de bijeenkomsten vertelden inwoners hoe hun eigen ideale buurt eruit ziet. Welzijnswerkers spraken over samenwerken met inwoners. Beleidsambtenaren gingen in op de rol van professionals en de rol van de gemeente voor de beweging richting een inclusieve samenleving. In de sessies kwamen praktijkervaring, vakinhoudelijke kennis en diepgang samen. Een aantal medewerkers van gemeente, ZorgDat en begeleiders maakte een selectie uit de ingebrachte thema’s en inzichten voor de overeenkomst.

Een gezamenlijke visie delen
Voor het werken aan een lokale inclusie agenda en een inclusieve samenleving in buurt, onderwijs, arbeidsmarkt en vrije tijd is het nodig dat alle betrokkenen samen optrekken en een visie delen. Zo worden gezamenlijke initiatieven genomen en kan gezamenlijk eigenaarschap ontstaan. Naar elkaars perspectieven luisteren, zorgt voor een goede lokale aanpak.

De gemeente Harderwijk en ZorgDat kijken terug op een goede ervaring bij de totstandkoming van deze samenwerkingsovereenkomst. Netwerkorganisatie CIIO (auditor keurmerk Sociaal Werk) noemde de werkwijze in Harderwijk uitzonderlijk; “er zijn weinig gemeenten waar op deze wijze aan de inclusievisie wordt -samen- gewerkt”. Harderwijk zijn wij samen.