Gemeente betaalt mee aan klimaatmaatregelen van Harderwijkers

Harry Schipper – De gemeente Harderwijk geeft via een subsidieregeling vanaf 1 maart 2021 geld aan iedere inwoner die in en om zijn huis  maatregelen treft die leiden tot het verminderen van wateroverlast, droogte en hittestress.

“Ik hoop van harte dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van de subsidieregeling”, zegt klimaatwethouder Bert van Bijsteren.

Afgelopen dinsdag besloten hij en de andere leden van B en W om voor volgend jaar een subsidieplafond in te stellen van maar liefst 100.000 euro. Twintigduizend euro daarvan komt van het Waterschap Vallei en Veluwe. De rest komt uit budgetten om de stad te verduurzamen en voor de uitvoering van gemeentelijke watertaken.

De nieuwe subsidieregeling ‘klimaatadaptieve maatregelen privaat terrein’ is als financiële prikkel niet alleen voor particulieren bedoeld, maar ook voor bedrijven die klimaatregelen willen nemen. “Zo helpen we mensen mee om in plaats van stenen tuinen in te richten”, geeft de wethouder als voorbeeld. “Daarvoor kun je tot vier euro per vierkante meter krijgen, met een maximum van vijfhonderd euro. En voor de aanleg van een groen dak financiert de gemeente mee voor een bedrag tot maximaal 2500 euro”.

Van Bijsteren zegt dat de gemeente graag haar inwoners en ondernemers meehelpt de stad klimaatvriendelijker te maken door een deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Onder Harderwijkers is die bereidheid groot, zo weet hij al van de begin dit jaar gehouden ‘Actie regenton’ waarbij de gemeente meebetaalde als inwoners hun regenwater niet langer meer in het riool lieten uitkomen, maar de regenpijp afkoppelden en de regen opvingen in een regenton. Al na twee maanden was het subsidieplafond van tien mille bereikt.

De regenton-subsidie wordt komend jaar dus in een veel uitgebreidere versie en met een tien keer hoger subsidiebedrag herhaalt. “Je kunt ook subsidie aanvragen voor een regenschutting, waarmee je massa’s regenwater mee kunt opvangen”, komt de wethouder met nog een voorbeeld. “Daaraan betaalt de gemeente 25 euro per segment mee.

Binnenkort wordt de ontwerp-subsidieregeling voor iedereen ter inzage gelegd. Daarin staat ook aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie en hoe je ‘m moet aanvragen. De bedoeling is dat dit via een centraal loket bij de gemeente te laten lopen. Maar dit loket is nog lang niet operationeel, dus lopen de (digitale) aanvragen via de organisatie Loket Veluwe Duurzaam. Deze organisatie, die datzelfde ook gaat doen voor zes andere gemeenten op de Noord Veluwe, houdt ook bij hoeveel geld er nog in de subsidiepot zit en of je nog wel kans maakt op subsidie. Handig dus om daar even naar te vragen. Net als de voorwaarden, zoals het verplicht indienen van bewijsstukken.

Van Bijsteren hoopt – en verwacht -  dat veel Harderwijkers een subsidieaanvraag zullen indienen. “Ga dus maar vast plannen maken!”, adviseert hij de lezers van Harderwijkse Zaken.