Geluidsoverlast A28 voor gedeelte Tweelingstad wordt aangepakt

Door Petronella van het Goor - Het college van burgemeester en wethouders wil de twee miljoen die gereserveerd is voor geluidwering A28, besteden aan vervanging en verhoging van de geluidsschermen ergens tussen de Oranjelaan en de Deventerweg, het gedeelte waar de geluidsbelasting het hoogst is en de meeste huizen treft.

De geluidsschermen moeten in zijn geheel vervangen worden tussen de Oranjelaan en de N302, maar het duurt nog wel even voordat Rijkswaterstaat zo ver is.

“Het Meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG) van Rijkswaterstaat moet in 2027 zijn afgerond. Dat duurt ons te lang”, zegt wethouder Marcel Companjen. Omdat Rijkswaterstaat van het rijk de opdracht heeft gekregen om de MJPG en de vervanging en renovatie van de geluidsschermen ter hoogte van Tweelingstad te combineren, is er meer geld beschikbaar. “Als wij onze twee miljoen gebruiken om, vooruitlopend op het werk van Rijkswaterstaat, alvast het zwaarst belaste gedeelte aan te pakken, kan Rijkswaterstaat straks verder waar wij gebleven zijn”, aldus Companjen. Dat is niet uit de lucht gegrepen, want Rijkswaterstaat reageerde positief op de plannen van het college.

Het is nu van belang om in de ontwerpfase van Rijkswaterstaat (dat ergens in mei van start gaat) aan te sluiten met het ontwerp van het stukje dat de gemeente alvast aan gaat pakken. “Zodat, als Rijkswaterstaat zo ver is, de beeldkwaliteit van wat wij er straks neerzetten en wat er later nog gaat komen, op elkaar aansluit”, aldus Companjen.

Vaart maken dus, na twaalf jaar van voorzichtige plannen, bestemmingsreserves aanleggen, vergaderen en ongeduldige buurtcomités. “Het is de bedoeling dat het in de commissie van 26 maart besproken wordt. We hopen dat de raad dan in april akkoord gaat met het collegevoorstel, zodat we met de ontwerpfase van Rijkswaterstaat in mei van dit jaar, mee kunnen gaan.” Als alles zo voorspoedig gaat als het college hoopt, kan er eind 2021 begonnen worden met de aanleg van de nieuwe geluidsschermen op dat zo zwaar belaste stukje Tweelingstad.

Op basis van globale berekeningen, moet een nieuwe schermhoogte van vijf meter haalbaar zijn. “Maar alles moet nog ontworpen en doorberekend worden”, zegt Reinout van Drunen, beleidsadviseur Milieu, met een slag om de arm. Wrang vindt hij het wel, dat niet meteen alles kan worden aangepakt. “We hebben te maken met drie wijken die geluidsoverlast ervaren en we kunnen maar een klein gedeelte daarvan aanpakken. Dan moeten we kijken naar de akoestisch zwaarst belaste plekken en die staan in de wijk Tweelingstad.”