Flexwoningen moeten ergste woningnood in Harderwijk lenigen

Door Harry Schipper – De Harderwijkse gemeenteraad wil dat er in Harderwijk verplaatsbare flexwoningen worden gebouwd, om zo de ergste woningnood voor vooral starters en jongeren in de stad wat te lenigen.
 

De raad roept B en W donderdagavond met een motie op om locaties te zoeken waar die flexibele woningbouw mogelijk is. En om te onderzoeken welke (landelijke) subsidies Harderwijk daarvoor kan binnenhalen.

De motie is een initiatief van het VVD-raadslid Menno Doppenberg en is opgesteld met inbreng van coalitiepartijen ChristenUnie, Harderwijk Anders en CDA. Ook de andere raadsfracties dienen de motie mee in, zodat het zo goed als zeker is, dat de motie unaniem wordt aangenomen.

Doppenberg is daarmee in zijn nopjes. “Een mooi begin”, vindt het VVD-raadslid. “Het is zeker geen structurele oplossing voor het tekort op de woningmarkt, maar een begin om de ergste nood op te vangen”

Doppenberg heeft zich ingelezen op het onderwerp flexwonen. “De laatste jaren is er veel innovatie geweest op het gebied van flexwonen, waardoor je kwalitatief niet veel meer onderdoet voor een ‘vaste’ woning. Flexwoningen zijn woningen die je voor 10 of 20 jaar plaatst als oplossing tegen woningkrapte in een bepaald gebied.  Vervolgens kan je de woningen letterlijk verplaatsen naar waar nodig. Ook landelijk ziet men kansen en is er een doelstelling gezet om 15.000 flexwoningen per jaar te realiseren waarvoor gemeenten een subsidie kunnen ontvangen”.

In de motie vraagt de raad het college van B en W om in het bijzonder rekening te houden met starters en jongeren. “Dat is een doelgroep die het sowieso al moeilijk heeft op de woningmarkt”, weet Doppenberg. “Een thuis hebben is zo belangrijk. Ik hoor te veel verhalen om mij heen van bewoners die jarenlang moeten wachten op een woning, of gedwongen thuis of bij familie wonen omdat zij geen woning kunnen vinden. Met dit initiatief wil ik juist deze groep helpen om een eerste stap te zetten op de woningmarkt”.  

Een vergelijking met het Struikterrein wil hij niet maken. “Naast dat het Struikterrein alleen voor sociale huur is, kun je de chalets die daar nu staan niet vergelijken met de duurzame en innovatieve flexwoningen die afgelopen jaren op de markt zijn gebracht”. Doppenberg denkt zelf dat de Parallelweg in Hierden, waar veel eendenhouderijen waren gevestigd, een geschikte locatie zou zijn voor zulke flexwoningen.

Het raadslid realiseert zich dat de bouw van flexwoningen niet alle woningnood in Harderwijk kan lenigen. “We zullen ook komende jaren moeten blijven bouwen, en dat vraagt soms om de bouw van kleinere wooneenheden, in de hoogte, om de prijzen betaalbaar te houden. Daar zal ik mij ook komende jaren voor blijven inzetten, maar deze ontwikkeling zie ik als een echte kans voor Harderwijk en Hierden en die moeten we aangrijpen”.