Evaluatie armoedeproject aangeboden aan wethouder

In het najaar van 2019 heeft de PvdA in samenwerking met ZorgDat, Uwoon, Nel’s Kledingservice, Het Goed, De Kringloopwinkel, de Voedselbank en De Ontmoeting het project Beleefhuis Harderwijk opgezet, waarin mensen konden meemaken voor welke keuzes een gezin in armoede komt te staan.

De evaluatie hiervan is op 16 juli door initiatiefnemer en PvdA afdelingsvoorzitter Doris Goosen aangeboden aan Wethouder van Noort en de gemeenteraad.

In de evaluatie zijn de ervaringen die opgedaan zijn in het Beleefhuis Harderwijk gebundeld. Ook wordt teruggeblikt op de thema-avond over vroeg signaleren van armoede bij kinderen en jongeren. Het doel hiervan is om als gemeente te leren van de ervaringen en deze in te zetten voor de bestrijding van armoede. Wethouder Van Noort nam het rapport in ontvangst en bedankte de hele werkgroep voor het uitgebreide initiatief.