Ei van Columbus voor woningnood Hierden

Door Petronella van het Goor - In Hierden is geen ruimte voor massale nieuwbouwprojecten, zoals Harderweide of het Waterfront. Vervelend voor de vele jonge Hierdenaren die graag in hun dorp willen blijven wonen en voor de oudere Hierdenaren die noodgedwongen verkassen naar een appartement in de stad. Jan van Panhuis (SGP) is ondanks het gebrek aan ruimte positief, want, zo zegt hij: “er kan ruimte gecreëerd worden.”

In de woonvisie die in de zomer van 2018 is vastgesteld, las Van Panhuis dat overal in Harderwijk na 2030 een groei van het aantal inwoners van 18 procent wordt verwacht. “Behalve in Hierden, daar verwachten ze een krimp van 8 procent.”

Hij diende een motie in, voor dorps en landelijk bouwen in Hierden, die unaniem werd aangenomen. Die motie, alweer een half jaar geleden, gaf een opdracht aan het college om te onderzoeken hoe het behoud van historische boerenerven gecombineerd kon worden met het creëren van meer woonruimte. De motie, destijds voorzichtig geformuleerd, kan best eens het ei van Columbus zijn.

“Veel oude boerderijen en boerenerven worden gekocht door mensen die op die flinke lap grond één groot nieuw huis laten bouwen. Logisch, want dat is het verdienmodel. Behoud van zo’n boerenerf kost de erfgenaam alleen maar geld, het levert hem niets op. Maar nieuwbouw gaat ten koste van de leefbaarheid en het karakter van Hierden. Er gebeurt niets meer, overdag geen bedrijvigheid op het erf, geen hooiberg, geen veldschuur of veeschuur meer te zien.” Het idee van Van Panhuis is om het voor de erfgenamen van die oude boerderijen financieel aantrekkelijker te maken niet te verkopen, maar te ondernemen, te ontwikkelen.

Hooibergzorgwoningen, een veldschuur-bed&breakfast, veeschuurstartwoningen of een seniorenbakhuis. “Bij behoud van het historische boerenerf gaat het om de buitenkant, die uitstraling behoud je met kwaliteitsbouw.” Er is meer. Met dit plan wordt niet alleen het historische boerenerf behouden en de Hierdense woningvoorraad aangevuld, ook de asbestproblematiek wordt aangepakt. “Vanuit het rijk is er de opdracht om alle asbest uiterlijk 2023 gesaneerd te hebben. Als we het saneren van alle asbesthoudende schuren en huizen, kunnen combineren met die kwaliteitsbouw op de boerenerven, komen de eigenaren niet voor dubbele kosten te staan. Daarbij kunnen ze door die kwaliteitsbouw in sommige gevallen ook nog aanspraak maken op de Europese erfgoed subsidie.”

In de motie van een half jaar geleden, kreeg het college de opdracht om te inventariseren hoeveel historische boerenerven er in Hierden zijn en welke ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden er voor de eigenaren mogelijk zijn. “Hopelijk is dat onderzoek eind 2019 afgerond en kunnen we daarna beginnen met een pilot. Het zou mooi zijn als er over een jaar of twee algemene regelgeving en randvoorwaarden vastgesteld worden, kaders waarbinnen er door eigenaren/erfgenamen van die boerenerven plannen kunnen worden ingediend.”