Duurzame inzetbaarheid (column)

2019. Een nieuw jaar ligt voor ons. Goede voornemens zijn besproken en wachten op invulling. Duurzame inzetbaarheid zou zo’n voornemen kunnen zijn. 

Je hebt hier wel eens van gehoord, uitgesproken dat je hier mee aan de slag wilt, maar wat is het nou precies?

Kort gezegd is dit de mate waarin werknemers werk kunnen uitoefenen. Dat is heel algemeen. Het gaat erom dat zij werk nu en in de toekomst kunnen uitoefenen, al dan niet binnen jouw organisatie, in hun huidige of in een andere functie.

Ontwikkeling

De eigen ontwikkeling van werknemers is van belang, voor zowel jou als werkgever als ook voor jouw werknemer. Je hebt er alle belang bij dat jouw werknemer zich op zijn plek voelt in jouw organisatie, voldoening uit zijn werkzaamheden haalt en bovenal: zijn talenten kan benutten op de juiste plek binnen jouw organisatie. Het is van belang dat je jouw werknemer stimuleert om zijn talenten te benutten. Als je weet welke talenten jouw werknemer heeft, kan dit tot de conclusie leiden dat hij beter zou functioneren op een andere plek binnen jouw organisatie. Maak dit bespreekbaar en zorg dat de werknemer zich betrokken blijft voelen bij de onderneming, zich op zijn plek voelt in zijn functie. Het bevordert de gezondheid van je werknemer. Bovendien kan het er voor zorgen dat je het talent voor jouw organisatie kunt behouden.

Een grote uitdaging bij duurzame inzetbaarheid is, naast het aantrekken van de juiste mensen, het behouden van deze mensen en het in beweging brengen van mensen die in al dienst zijn zodat ze hun talenten weer op de juiste manier gaan benutten. Het is een win-win situatie.

Realistisch

Realistisch moet je ook zijn; tegenwoordig werken lang niet alle werknemers, het grootste deel van hun werkzame leven voor een en dezelfde werkgever. Het wisselen van baan en werkgever is tegenwoordig vrij normaal. Voor met name werknemers is het van belang zich dit te realiseren, en te blijven werken aan de eigen ontwikkeling. Als werkgever is het goed om hier ook invulling aan te geven, een medewerker die niet op de juiste plek binnen jouw organisatie werkt en zich hierdoor niet langer happy voelt en zich wellicht ook nog ziek meldt, is niet in jouw belang. Beter te werken aan behoud van je werknemer, door hem te laten ontwikkelen.

Wil jij meer weten hoe duurzame inzetbaarheid een rol kan spelen in jouw organisatie, neem dan gerust contact met ons op. Het is wellicht een omslag die je moet maken in je denken, maar duurzame inzetbaarheid gaat een grote rol spelen in de huidige en de toekomstige arbeidsverhoudingen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.