Dure remake tovert Stationslaan in Harderwijk om tot veilige laan

Door Harry Schipper – Met een giga-reconstructie wil de gemeente in één klap – nou ja; in fases dan - de Stationslaan, de verkeersrotonde met de ‘benen’ (Verkeersweg) én de kruising bij De Bank (Smeepoortstraat) verkeersveiliger maken.
 

De reconstructie, die eind dit jaar begint en een half jaar duurt, kost 1,6 miljoen euro. De rijweg wordt smaller, de groenstroken breder, de fietspaden geasfalteerd en de trottoirs smaller.
 

Bovendien wordt de dubbele rotonde met de Verkeersweg versmalt tot één rijbaan en wordt de veelbesproken kruising met de Vitringasingel  een stuk overzichtelijker.

De plannen voor de reconstructie zijn al maandenlang in de maak. De Stationslaan was sowieso hard toe aan groot onderhoud: naast gaten en scheuren in het asfalt lagen veel tegels in de fietspaden en voetpaden los en scheef.  

Nu de tunnel onder het spoor uitmondt op het Westeinde is de functie van de Stationslaan als één van de belangrijkste verkeersaders van Harderwijk in één klap weggevallen: er rijdt zo’n negentig procent minder verkeer over. Maar die resterende tien procent rijdt – nu ze de ruimte heeft – wel veel harder da vijftig. Ook de bussen, waarvan over het eerste deel vanaf het busstation bij het spoor er meer dan veertig per uur langskomen, trappen vaak flink het gaspedaal in. De bewoners van de Stationslaan ervaren dat als verkeeronveilig. Net als het CCNV, waar tweemaal per dag 1400 leerlingen de Stationslaan oversteken. Redenen voor de gemeente om samen met de aanwonenden tot een nieuwe inrichting van hun straat te komen.

Daarvoor zijn twee inloopavonden gehouden die beide keren zo’n tweehonderd belangstellenden trokken. Er is een projectgroep geformeerd die met voorlopige ontwerpen kwamen die brede steun kregen van de aanwonenden, die veel van hun wensen in vervulling zagen gaan.
De grootste aanpassing kost eigenlijk het minst: de hele Stationslaan wordt straks een dertig kilometer-weg. Verder wordt de rotonde bij Centrum de Zin en tankstation Tinq omgebouwd naar een enkelstrooks rotonde. En ook het kruispunt bij De Bank wordt overzichtelijker en veiliger gemaakt.

Het fietspad aan de overkant van De Bank verdwijnt, omdat het niet meer nodig is, omdat er al een breed fietspad langs De Bank loopt. De voorrangsregels vervallen voor fietsers die over het Kruithuispad komen.

In de vernieuwde Stationslaan komen parkeervakken buiten de rijbaan en zorgt een blauwe zone ervoor dat de weg zelf overzichtelijker wordt en verkeer niet meer hoeft uit te wijken voor tegenliggers. Fietsers krijgen bredere fietspaden, die ook nog eens geasfalteerd worden en het totale wegvak wordt opnieuw geasfalteerd. Door de groenstroken breder te maken, krijgen de laanbomen die het nu moeilijk hebben, meer lucht en water. Voor 21 van de 150 bomen komt die actie trouwens te laat: de Bomenwacht constateerde dat ze zo ziek zijn dat ze binnen vijf jaar afsterven. Die worden daarom gekapt. De gemeente wil er meer dan 25 flink uit de kluiten gewassen bomen voor terugplaatsen.

De aanbesteding voor alle werkzaamheden moet nog beginnen. De aannemer wordt niet alleen op prijs geselecteerd, maar ook op kwaliteit en plan van aanpak, waarbij extra punten gescoord kunnen worden als de overlast voor iedereen beperkt blijft, er duurzaam gewerkt wordt én als er goed wordt gecommuniceerd met de aanwonenden en weggebruikers.

De gemeente hoopt nog op subsidies van provincie en rijk, maar daarover is nog geen duidelijkheid. De provinciesubsidie ligt in het verschiet, omdat de Stationslaan deel uitmaakt van belangrijke fietsroutes. Als het rijk ook bijspringt in de kosten, kunnen er misschien nog wat extra bewonerswensen worden gerealiseerd