Dik twee ton aan subsidies voor Doorbraak en Praktijkhuis

Door Harry Schipper – B en W van Harderwijk willen voor dit en volgend jaar 120.000 euro subsidie geven aan het project Doorbraak, dat ZorgDat en Stimenz draaien vanuit Het Talenthouse aan de Johanniterlaan 10.

Voor de verbouwing en inrichting van het Praktijkhuis, dat daar ook is ondergebracht, willen ze nog eens bijna 97.000 euro beschikbaar stellen.

Het project Doorbraak draait al een paar jaar in Harderwijk. Het is bedoeld voor jongeren van zo’n zestien tot 27 jaar die problemen hebben en thuis, op het werk of op school vastlopen. Speciaal opgeleide medewerkers van ZorgDat en Stimenz helpen de laatste jaren elk jaar al een stuk of 35 jongeren die ‘het even niet meer weten’. Daar gaat flink wat tijd in zitten: elk traject duurt al gauw drie tot zes maanden en beslaat tussen de tien en honderd uur, gemiddeld vijftig uur. Zo’n 1750 uur zijn de hulpverleners er jaarlijks mee druk.

Hoewel er steeds meer jongeren met een startkwalificatie van school komen, zijn er nog altijd flink wat die dreigen tussen wal en schip te belanden. Ze verlaten vroegtijdig school met allerlei vervolgproblemen van dien zoals niet aan het werk kunnen komen of zelfs het belanden in de criminaliteit. Voor deze jongeren – en nog flink wat jongeren met allerlei andere problemen in bijvoorbeeld hun thuis-, gezins- of leefsituatie - wordt in Harderwijk project Doorbraak ingezet. Aanvankelijk door de gemeente, maar sinds 2018 doen ZorgDat en Stimenz dit. De gemeente vindt het belangrijk dat  deze jongeren geholpen worden, omdat zo bijvoorbeeld kan worden voorkomen dat ze in crimineel gedrag vervallen. Door ze vroegtijdig extra ondersteuning te bieden, is de kans op succes en participatie het grootst.

In het Praktijkhuis Noord-Veluwe kunnen mensen met verward of onbegrepen gedrag in contact komen met andere mensen met een psychische stoornis. Ze krijgen daar vrijblijvend hulp bij hun herstel van ervaringsdeskundigen vanuit de gedachte dat zij vanuit hun ervaringen anderen verder kunnen helpen. In het Praktijkhuis zijn naast reguliere beroepskrachten en vrijwilligers altijd ervaringsdeskundigen aanwezig die hun ervaringen willen delen. Daarmee  is het ook een ‘broedplaats’ waar veel kennis aanwezig is, ook over de methodieken die het beste werken.