De Bedrijvenkring Harderwijk wacht een ambitieus jaar

Ze moeten de verduurzamingsgolf verder uitrollen. Een beslissing nemen over de camerabewaking met onder andere kentekenregistratie op de bedrijventerreinen. De bereikbaarheid en verkeersdoorstroming op Lorentz is een ander aandachtspunt. Daarnaast willen ze de grens van tweehonderd leden overschrijden. De Bedrijvenkring Harderwijk wacht samen met Parkmanagement een ambitieus jaar vol met uitdagingen.
 

´Het vergroten van onze zichtbaarheid is wellicht het belangrijkste streven voor 2019,´ stelt voorzitter Adwin Ploeger. ´We doen heel veel achter de schermen. Met parkmanager Marion van Gils zijn we op allerlei uitvoeringsgebieden actief.

De website is al veel nieuwswaardiger geworden, maar we moeten onze projecten nog beter communiceren. Verder gaan we nieuwe leden actief benaderen. Je kunt op allerlei terreinen profijt en meerwaarde hebben van de BKH.´

Marion van Gils is gezien al haar activiteiten richting ondernemers het gezicht voor de buitenwereld. Zij vormt de kartrekker voor projecten als ´collectieve beveiliging´ en ´duurzaam Lorentz´. ´Eind 2021, of begin 2022 moet Lorentz energiepositief zijn. We hebben ondertussen zeventig procent van het energieverbruik in beeld en stellen nu voor de honderdvijftig gescande deelnemers verduurzamingsrapportages op. Als we collectief invulling geven aan dit plan van aanpak is financiering beschikbaar met een neutrale cashflow. In principe kost het bedrijven dus geen geld.´

´Verduurzaming kost bedrijven geen geld´

Bedrijvenpark Tonsel is inbraakvrij gebleven nadat hier vanaf medio 2017 camera’s draaien met onder meer kentekenregistratie. In 2019 moet de exploitatie rondkomen voor nog zo´n achttien te installeren camera’s op de andere bedrijventerreinen. ´Dankzij hun preventieve werking verhogen ze de veiligheid en kunnen we de surveillanceuren van beveiligingsbedrijf Securitas verminderen. Camerabewaking levert verder korting op de verzekeringspremie op. Ondernemers kunnen bovendien besparen op de beveiliging van hun pand. Voor nieuwkomers  verhogen we zo de aantrekkingskracht van onze bedrijventerreinen.´

VASTLOPEND WERKVERKEER
 Adwin Ploeger en Marion van Gils realiseren zich dat de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen ook hoog op de agenda van 2019 moet blijven staan. De fileproblematiek op de A28 bij Harderwijk neemt verder toe. Op sommige wegen op Lorentz zelf loopt het verkeer in de ochtenduren en tegen de avond eveneens vast. Nog een zorgenkindje is het parkeren omdat bedrijven op eigen terrein hiervoor vaak te weinig ruimte hebben. Op Overveld wordt daarom binnenkort een parkeerverbod op de openbare weg van kracht.

Op Lorentz kunnen ook de nodige maatregelen zorgrdragen voor een betere om de doorstroming van het verkeer. ‘Denk aan dynamische stoplichten. Bevorder het carpoolen, de gespreide werktijden. Stimuleer je personeel op de fiets te komen.  Parkmanagement beschikt over een aantal E-Bikes die voor een proefperiode kosteloos te gebruiken zijn. De bereikbaarheid heeft gelukkig ook alle aandacht van de gemeente. Samen met ons zoeken ze naar constructieve, duurzame oplossingen.’

De Bedrijvenkring Harderwijk, zo benadrukken Adwin Ploeger en Marion van Gils, is een collectief belangenbehartiger. Niet alleen richting eigen gemeente. ‘We hebben ook contacten met de bedrijvenkringen in Zeewolde en Lelystad, met de Diamant van Midden-Nederland en VNO-NCW Midden. Misschien ga je alleen sneller, maar samen kom je verder. De BKH vormt hét netwerkplatform om zaken te verbinden.’

Agenda
Het eerstvolgende ondernemersontbijt van de BKH vindt op 7 maart vanaf 7.00 uur plaats in het Participatiehuis van de Inclusief Groep aan de Gelreweg.

Adwin Ploeger en Marion van Gils Bedrijvenkring Harderwijk
Adwin Ploeger en Marion van Gils - Bedrijvenkring Harderwijk