Coronavirus: Wie behoren tot de risicogroepen

Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus. Wie behoren er tot deze risicogroepen?

Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn: 
 • Mensen van 70 jaar en ouder
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
 1. Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 2. Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 3. Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
 4. Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
 5. Mensen met een vermindere weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
 6. Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
 7. Mensen met ernstige leverziekte. 
 8. Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index  > 40).
Risico op besmetting zo klein mogelijk maken
Als je tot de risicogroep behoort, dan blijf je zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Als je toch even naar buiten moet, volg dan de maatregelen nauwgezet op. Houd 1,5 meter afstand van anderen en zorg voor goede hygiënemaatregelen. Was je handen vaak met water en zeep en raak je neus of mond zo min mogelijk met je handen aan. Het advies is om geen bezoek te ontvangen. Natuurlijk is het fijn om contact te hebben met anderen. Als je toch bezoek krijgt, beperk het bezoek dan zoveel mogelijk tot 1 of 2 vaste personen. Vraag hen ook om zich extra goed aan de maatregelen te houden. 

Adviezen 

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Blijf sowieso thuis en ziek uit als je verkoudsheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebt. Verkoudsheidsklachten kunnen zijn: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging.
 • Je werkt thuis. Als dat niet mogelijk is, overleg dan met je bedrijfsarts.
 • Doe zelf geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen. Zorg bijvoorbeeld dat een ander de hond uitlaat. 
 • Nodig geen bezoek uit. Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die vóór de COVID-19 pandemie al kwetsbaar waren in hun zelfredzaamheid en een zeer beperkt netwerk hebben. Om in de huidige omstandigheden een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier een of twee vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene maatregelen zoals houdt 1,5 meter afstand en goede hygiënemaatregelen. Als deze vaste bezoeker(s) klachten hebben zoals verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid passend bij COVID-19, blijven zij thuis zoals voor iedereen in Nederland geldt.
Wanneer moet je de huisarts bellen?
Je belt de huisarts als je zieker wordt, of als je medische hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.

Huisgenoten van kwetsbare mensen
Als je huisgenoot bent van iemand met een kwetsbare gezondheid, dan is het belangrijk dat je de maatregelen zo goed mogelijk opvolgt om een COVID-19 besmetting te voorkomen.

Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)
 • Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is
 • Voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen 
Als je naar buiten gaat, houd dan ten minste 1,5 meter afstand tot anderen
 • (uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar)
Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
 • Was je handen 
 • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
 • Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Was daarna je handen 
 • Schud geen handen
Voor kwetsbare ouderen in een verpleeg of verzorgingshuis is er informatie op de website van de rijksoverheid. 

Kinderen in de risicogroep
Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel of je kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Over testen 
Patiënten uit kwetsbare groepen kunnen getest worden als dat van belang is voor hun behandeling of verzorging. Dit kan gedaan worden door de huisarts of behandelend arts.