Coffeeshop opent op vrijdag 9 maart haar deuren

Na een flinke verbouwing en aanpassing is Tommy’s restaurant klaar voor zijn nieuwe functie: de coffeeshop.

Gemeente Harderwijk heeft onder strenge voorwaarden aan de Stichting Columbus Cannabis Store een gedoogvergunning afgegeven voor het exploiteren van een coffeeshop.

Naast de regels van het wettelijk gedoogbeleid dient de Stichting nog aan een kleine 70 regels te voldoen.

Burgemeester Van Schaik heeft gekozen voor een niet commerciële exploitant zonder winstoogmerk. Zijn ultieme doel is, dat er een coffeeshop komt waar men oog heeft voor het belang van de gebruikers, dus verkoop van kwaliteit, goede voorlichting en een veilige gelegenheid om, onder professionele begeleiding,  met elkaar te genieten.

De Stichting heeft contact met Tactus, de instelling voor verslavingszorg. Dit verzekert professionele begeleiding waar nodig.

Iedereen is welkom, maar zoals de wet voorschrijft jongeren onder de 18 jaar niet! De klant mag per dag maximaal 5 gram cannabis kopen. Om naleving van de beide vereisten te waarborgen zal iedere nieuwe klant van de Store een geldig legitimatiebewijs moeten overleggen en wordt vervolgens een Columbus Store pas overhandigd, die bij iedere aankoop nodig is.

Een ‘sfeerbewaker’ is vóór opening van de Store aanwezig en vertrekt pas na sluiting. Deze zorgt ervoor dat alles rond de Store rustig verloopt; dat kan zijn het verkeer, rumoerigheid buiten en onverhoopt afval in een ruime straal om de Store heen.
Alcohol in de Store is uit den boze, maar koffie, thee en frisdrank volop verkrijgbaar! Voor gebruikers is er een aparte rookruimte ingericht. De ruimte is licht en de grote ramen bieden in- en uitkijk. Op 9 maart gaat de Shop open en kunnen mensen er 7 dagen per week terecht vanaf 12.00 u tot 22.00 u.