ChristenUnie: Onderzoek of inkomenseisen voor vrije huursector bijdragen aan verkorting van de wachtlijst voor een sociale huurwoning!

De ChristenUnie in Harderwijk wil een goed en betaalbaar huis voor iedereen. Raadslid Marcel Heldoorn vraagt het college of het stellen van inkomenseisen voor de vrije huursector een geschikt middel is om de positie van huurders die teveel verdienen voor een sociale huurwoning te verbeteren.

Heldoorn: “In Harderwijk zijn er lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Er gebeurt al veel, maar deze maatregel kan zorgen voor extra doorstroming. Als mensen makkelijker verhuizen van een sociale huurwoningen naar een vrije sector woning wordt de wachttijd ook korter.  Alle beetjes helpen.”

De aanleiding voor de vragen is het besluit van de gemeente Den Haag om inkomenseisen te stellen aan mensen die in aanmerking willen komen voor huizen in de zogenaamde middenhuur (720—950 euro). Traditioneel gelden inkomenseisen alleen voor sociale huurwoningen (tot 720 euro). ChristenUnie-raadslid Marcel Heldoorn vraagt namens zijn fractie hoe het college aankijkt tegen deze Haagse aanpak. Ook wil hij weten of een vergelijkbare aanpak in Harderwijk zou kunnen bijdragen aan een verbeterde positie van de middeninkomens (huishoudens met een bruto inkomen tussen 36.000 en 45.000 euro) op de huurmarkt en een betere doorstroom van huurders uit de sociale sector naar het de vrije huursector.

Waarom is dit nodig?
De middeninkomens hebben het moeilijk op de woningmarkt. Door de strikte eisen komen zij minder snel in aanmerking voor een sociale huurwoning. Tegelijkertijd stijgen de huur- en koopprijzen in de vrije sector en worden zij geconfronteerd met strengere hypotheeknormen. Huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen 36.000 en 45.000 euro hebben daardoor steeds meer moeite om een betaalbare woning te vinden. De samenstelling van deze inkomensgroep is divers: van (jonge) starters tot senioren en van alleenstaanden tot gezinnen.

En die lange wachtlijst voor sociale huurwoningen dan?
Een groter en goed toegankelijk middensegment is waardevol voor heel veel huishoudens. Allereerst voor de doelgroep zelf, die dan sneller een geschikte woning kan vinden. Maar ook voor woningzoekenden in de sociale sector, die erbij gebaat zijn dat zittende huurders makkelijker kunnen doorstro-men als zij minder concurrentie ervaren van woningzoekenden met hogere inkomens. Wij vinden het heel belangrijk dat de wachttijden voor sociale huurwoningen worden teruggedrongen. Heldoorn: “Misschien is dit niet het ei van Columbus, maar ieder verkorting van de wachttijd is winst.” Hij hoopt dat het college net zo enthousiast is als de ChristenUnie-fractie en wacht de antwoorden met veel interesse af.

Schriftelijke vragen aan College van burgemeester en wethouders

Geacht college,

Op 5 juni verscheen op Binnenlands Bestuur het bericht “Haagse VVD-wethouder beperkt vrije huur-markt”1. De gemeente Den Haag kwam onlangs met de nieuwe huisvestingsverordening met maatregelen tegen excessen in de overspannen Haagse woningmarkt: “Mensen die jaarlijks bruto meer dan 57.000 euro verdienen komen straks in Den Haag niet meer in aanmerking voor een huurhuis van 720 tot 950 euro per maand (middenhuur). Voor tweepersoonshuishoudens geldt een grens van 67.000 euro. Verhuurders moeten straks een huisvestingsvergunning aanvragen. Bij overtredingen krijgt de bewoner een boete van 410 euro en de verhuurder van minimaal 5000 euro.“

In onze Woonvisie wordt een heldere analyse gegeven van de situatie in Harderwijk de middeninkomens hebben het moeilijk op de woningmarkt. Door de strikte passendheidseisen komen zij minder snel in aanmerking voor een sociale huurwoning. Tegelijkertijd stijgen de huur- en koopprijzen in de vrije sector en worden zij geconfronteerd met strengere hypotheeknormen. Huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen 36.000 en 45.000 hebben daardoor steeds meer moeite om een betaalbare woning te vinden. De samenstelling van deze inkomensgroep is divers: van (jonge) starters tot senioren en van alleenstaanden tot gezinnen.

De ChristenUnie-fractie vindt een groter en goed toegankelijk middensegment waardevol voor veel huishoudens. Allereerst voor de doelgroep zelf, die dan sneller een geschikte woning kan vinden. Daarnaast ook voor woningzoekenden in de sociale sector, die erbij gebaat zijn dat zittende huurders makkelijker kunnen doorstromen als zij minder concurrentie ervaren van woningzoekenden met hogere inkomens. Wij vinden het heel belangrijk dat de wachttijden voor een sociale huurwoning worden teruggedrongen.

De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen:
1. Bent u bekend met het bericht en/of de maatregelen die de gemeente Den Haag neemt?
2. Hoe kijkt u naar de aanpak die nu in Den Haag gevolgd gaat worden?
3. Zou een vergelijkbare maatregel in Harderwijk passen in de aanpak op basis van de Woonvisie?
4. Kan een vergelijkbare aanpak, met mogelijk aangepaste grensbedragen, bijdragen aan
a. een verbeterde positie van de middeninkomens (huishoudens met een bruto inkomen tussen 36.000 en 45.000 euro)?
b. de betere doorstroom van huurders uit de sociale sector naar het middenhuursegment?
Wij zien uw antwoorden binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie van de ChristenUnie
Marcel Heldoorn,