CDA stelt vragen over overlast door hondenpoep

Hoewel veel hondenbezitters het goede voorbeeld geven zijn er veel inwoners van onze gemeende die, met name in de zomermaanden, overlast ervaren door hondenpoep.

Na klachten van inwoners heeft de fractie van het CDA Harderwijk-Hierden schriftelijke vragen gesteld aan het college betreffende overlast door hondenpoep.


Het gaat om inwoners die dichtbij de zogeheten ruwe bermen en gazon uitlaatstroken wonen, waar honden moeten worden aangelijnd en waar geen opruimplicht geldt. Met name in de winter, ‘s zomers tijdens periodes van droogte en bij hoge temperaturen groeit het gras niet en worden deze uitlaatplekken nauwelijks gemaaid, waardoor er veel hondenpoep blijft liggen en stankoverlast ontstaat. Het CDA vindt dit niet acceptabel en vraagt het college wat de overwegingen zijn om in woonwijken groenstroken aan te wijzen zonder opruimplicht.

Bovendien vraagt het CDA of het college open staat voor een wijziging van de APV, zodat binnen de bebouwde kom van Harderwijk en Hierden een opruimplicht van hondenpoep ingesteld kan worden. Uitzondering hierop zijn de loslooprennen die in de wijken te vinden zijn. De gemeente zorgt voor het regelmatig schoonhouden van deze loslooprennen.

Hondenbezitters betalen hondenbelasting en het CDA is van mening dat deze belasting, naast het schoonhouden van de loslooprennen, gebruikt dient te worden voor het verstrekken van poepzakjes en/of –schepjes, het plaatsen van voldoende prullenbakken, communicatie, bebording en handhaving. “Overlast door hondenpoep staat al jaren in de top-5 van grootste ergernissen”, aldus Gerdien Morren van het CDA. “We hopen dat voor de overlast binnen de gemeente Harderwijk een oplossing gevonden kan worden en zijn benieuwd naar de antwoorden van het college.”

Lees ook: Ontdooide grijze hoopjes in het gras (Blog)